The main directions of granting of state aid in Poland and its influence on competition

Authors

  • Krzysztof Rutkiewicz University of Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.011

Abstract

The purpose of this paper is to identify and evaluate major diversion of state aid in Poland in recent years. On this ground there have been formulated proposals for better targeting and using of state aid in Poland in the future. The structure of this article includes: comparative analysis of state aid in Poland and European Union, characteristic of area of support with an indication on the importance of state aid for social and economic development of Poland. It especially took into consideration largeness, forms and allocations of state aid. There have been also evaluate the effectiveness of the actions and effects of state aid granted in the sphere of competition.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bain J., Barriers to New Competition, Cambridge 1956.
Chamberlin E., Theory of monopolistic competition, Cambridge 1933.
Drucker P.F., Toward the Next Economics [w:] The Crisis in Economic Theory, J.H. Wilson, ?Library Journal? 1982, vol. 107, nr 1.
Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze 2002.
Fornalczyk A., Rodzaje, formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, pod red. A. Fornalczyk, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
Kaczmarek T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej, Warszawa 2004.
Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2006 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
State Aid Scoreboard ? Autumn 2007 Update, Commission of the European Communities, Brussels, 13 December 2007 COM (2007) 791 final.
Stigler G.J., A Theory of Oligopoly, ?Journal of Political Economy? 1964, vol. 72, nr 1.
Stigler G.J., The Organization of Industry, Homewood 1968.
Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010, Rada Ministrów, 31.08.2006.
Tobin J., Cycles in Macroeconomic Theory, ?Indian Economic Review? 1985, nr 1.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C 235, 24 grudnia 2002.
Wellink M., Comment [w:] The Economic Role of the State, pod red. J.E. Stiglitz, Oxford 1989.
Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, ?Ekonomista? 1992, nr 3.
Zagóra-Jonszta U., Ekonomiczna rola państwa w ujęciu historycznym [w:] Państwo w gospodarce rynkowej, pod red. J. Żabińskiej, Katowice 1992.

Downloads

Published

2008-12-31

How to Cite

Rutkiewicz, K. (2008). The main directions of granting of state aid in Poland and its influence on competition. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1(1-2), 161–170. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.011

Issue

Section

Varia