Welfare and higher education in EU member states ? comparative analysis

Authors

  • Gabriela Wronowska Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.002

Keywords:

welfare, higher education, social policy

Abstract

This paper addresses the issues related to higher education in selected EU Member States and its contribution to the creation of wealth. Special emphasis was placed on the shape of education policy in selected countries through an analysis of the main indicators characterizing the same. The paper raises a number of questions which are important from the point of view of social policy: these questions relate to the policy of higher education funding and attempts to isolate and identify the relationships between higher education funding and the situation of people with higher education on the labour market. In the first part of this paper, the author presents the phenomenon of welfare by taking into account its measurement, especially those measures that relate to education related elements. Then the author indicates the relationship between education, especially its availability, and the process of wealth creation in the economy. In the empirical part of the paper an analysis is carried out on the basis of available and comparable indicators for selected EU Member States and conclusions are drawn based on the indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksman, E. (2010). Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995 -2007. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Borys, T. (1999). Wskaźniki ekorozwoju. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
Busemeyer, M., Marius, R. (2013). Education Funding and Individual Preferences for Redistribution. European Sociological Review, 29(6).
Bywalec, C. (1991). Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
Czarnecki, K. (2013). Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej. Polityka Społeczna, 10(13).
Drozdowicz-Bieć, M. (2014). Młodzi wykształcenie ale bezrobotni. Fakty i mity. Analiza FOR 8(14).
Dzierżek, A. (2014). Magister bez pracy. Oto mapa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w UE. Retrieved form http://forsal.pl/artykuly/814514 ,magister-bez-pracy-oto-mapa-bezrobocia-wsrod-osob-z-wyzszym-wyksztal ceniem-w-ue.html (5.12.2014).
Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey: Princeton University Press.
Esping-Andersen, G. (2001). What will the welfare state be like in the 21st century? Similarities and differences in the countries of Europe. Esprit, (2).
Kocór, M., Strzebońska, A. (2014). Zapotrzebowanie na pracowników. Edukacja a rynek pracy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kot, S., Malawski, A., Węgrzecki, A. (2004). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybułowana. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Machaczka, J. (2001). Podstawy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Markiewicz, M. (2014). Zmiany poziomu dobrobytu wybranych państw w kontekście kryzysu finansowego. In A. Blajer-Gołębiewskiej, L. Czerwonki (Ed.), Mikro-, i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Marshall, T.H. (1975). Social Policy Reviewed. Social Policy & Administration 9(2). DOI: 10.1111/j.1467-9515.1975.tb00730.
OECD (2013). Education at a Glance 2013. OECD indicators. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/eag2013%20%28eng%29--FINAL%2020%20 June %202013.pdf (25.11.2014).
OECD (2014). Education at a Glance 2014, Chart B5.3. http://dx.doi.org/10.1787/888933117839 (25.11.2014).
OECD (2014). Education at a Glance 2014. Retrieved form http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
Pierson, Ch. (1998). Beyond the Welfare State: The New Political Economy of Welfare. Cambridge Polity Press.
Quality of Life: A Systems Model, The University of Oklahoma School of Social Work. Retrieved form http://www.gdrc.org/uem/qol-define.html (5.12.2014).
Smith, A. (2007). Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
Spicker, P. (2005). Social Policy. Health & Social Care in the Community, 13(1)
Turski, Ł. (2000). Uniwersytety a bogactwo narodów. Kraków: Znak, 2.
Willemse, N., de Beer P. (2012). Three worlds of educational welfare states? A comparative study of higher education systems across welfare states. Journal of European Social Policy, 2(22). http://dx.doi.org/10.1177/0958928711433656.

Downloads

Published

2015-03-31

How to Cite

Wronowska, G. (2015). Welfare and higher education in EU member states ? comparative analysis. Oeconomia Copernicana, 6(1), 33–45. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.002

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.