Labour Supply in the Labour Market in Rural Areas in Poland

Authors

  • Lucyna Szczebiot–Knoblauch University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Roman Kisiel University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.006

Keywords:

labor supply, rural areas, Poland, working, unemployed

Abstract

Since the beginning of the political transformation in Poland, it's been more than twenty years, however, the situation on the labor market in rural areas is not the best. Deteriorating statistics on the labor market in Poland, manifested by high unemployment and a growing number of people in rural areas is the main reason for the formulation of the main as: analysis of the supply side of the labor market in rural areas in Poland in the years 20o0-2011. Discussion is focused on the employment and unemployment rates in Poland and the total isolation of rural areas. The presented figures were derived from calculations made on the basis of Polish Statistical Yearbooks, Annals of rural population censuses and agricultural Census available at the Central Statistical Office in Warsaw and Olsztyn, and the Foundation for the Development of Polish Agriculture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czeszejko?Sochacka M., Knoblauch L. (2001), Problem bezrobocia na wsi z uwzględnieniem społeczności popegeerowskiej, [w:] E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie ? diagnoza stanu, Wyd. UWM, Olsztyn.
Ekonomia od A do Z. (2007) [w:] S. Sztaba (red.). Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
Golinowska S. (1992), Wokół współczesnych problemów bezrobocia, ?Polityka Społeczna?, nr 5-6.
Grosse T., Hardt Ł. (2010) Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii polskiej wsi, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Kaźmierczak Z. (1995). Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Kisiel R. (2001), Zasoby pracy w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej [w:] Przemiany strukturalne obszarów wiejskich w zakresie przestrzeni i rynku pracy. Mat. z konferencji nauk., 24-25.05.2001 r., Olsztyn. PAN, KER, UWM w Olsztynie, Wydział Zarządzania i Administracji.
Kisiel R., Czeszejko-Sochacka M. (2002), Zasoby pracy w rolnictwie, ?Biuletyn Naukowy?, UWM w Olsztynie, Olsztyn, nr 15.
Kisiel R., Szczebiot-Knoblauch L. 2012. Rynek pracy na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim [w:] Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Red. R. Marks-Bielska, R. Kisiel, Wyd. UWM, s. 97- 128.
Koral J. (2009), Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Wyd. Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa.
Kryńska E., Suchecka J., Suchocki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Wyd. IPiSS, Warszawa.
Kuchta Z. (2012), Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych na rynku pracy na obszarach wiejskich, Księży Młyn, Wyd. Dom wydawniczy Michał Koliński, Łódź. Mossakowska (2007), Rynek pracy na terenach wiejskich [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
Nowak A. (2002), Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Obszary wiejskie w Polsce, (2011), Wyd. GUS Warszawa, US Olsztyn.
Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, (2012), Wyd. GUS, Warszawa.
Raport z wyników województwa warmińsko?mazurskiego. Powszechny Spis Rolny 2010. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2011.
Raport z wyników województwo warmińsko-mazurskie. Narodowy Spis Rolny 2010, (2011), Wyd. US, Olsztyn.
Rocznik statystyczny rolnictwa, (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), GUS, Warszawa.
Rocznik statystyczny rolnictwa, (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), GUS, Warszawa.
Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, (2008), Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Szczebiot-Knoblauch L. (2007), Bezrobocie kobiet obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
Zasady metodyczne rynku pracy i wynagrodzeń (2008), Wyd. GUS, Warszawa

Downloads

Published

2014-03-31

How to Cite

Szczebiot–Knoblauch, L., & Kisiel, R. (2014). Labour Supply in the Labour Market in Rural Areas in Poland. Oeconomia Copernicana, 5(1), 97–115. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.006

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.