Scale and Scope of Cooperation Between Food Retailers and their Economic Condition

Authors

  • Piotr Cyrek University of Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.009

Keywords:

retail trade, cooperation, economic condition

Abstract

Dynamic changes of economic structures resulting partially from globalization processes and international integration, strengthened by technological development induce economic entities to search for strategic as well as operational solutions that enable to gain and maintain competitive advantage. The statements seem to be especially important for retail trade entities that, apart from domestic competition, are forced to compete with retailers with foreign capital, that possess not only rich financial resources but also a lot of advantages in technical, organizational or managerial fields. Theoretical indication to improve such situation is to cooperate. In the paper there was taken an attempt to define scale and scope of cooperation between retailers functioning in podkarpackie voivodeship. There was verified a thesis about existence of relationship between cooperation activity and economic condition of the entities under research. Expectations of entrepreneurs who consider engagement in relations with their competitors were presented. Destimulants and stimulants of development of cooperation in trade were analysed as well. Conclusions in the paper were based on data extracted from the own research realized in the form of questionnaire survey in a group of 292 retailers functioning in podkarpackie voivodeship.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bogdanienko J. (red.) (2006), Firma w otoczeniu globalnym, Wyd. ?Dom Organizatora?, Toruń.
Cyrek M. (2012a), Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cyrek M. (2012b), Inwestycje w wiedze warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy [w:] M.G. Wozniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 26, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cyrek P. (2012), Determinanty wyboru placówki handlu detalicznego żywnością w ujęciu dynamicznym [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 24, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Kłosiewicz-Górecka U. (2010), Zakres i formy współdziałania małych przedsiębiorstw handlowych w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych [w:] U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce. Funkcjonowanie małych firm handlowych, Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
Pokorska B. (2011), Źródła zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w systemie franczyzowym [w:] U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011, Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Wyd. MT Biznes, Warszawa.
Sławińska M. (red.) (2010), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Strzyżewska M. (2011), Współpraca miedzy przedsiębiorstwami ? odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zombirt J. (2009), Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa.

Downloads

Published

2013-03-31

How to Cite

Cyrek, P. (2013). Scale and Scope of Cooperation Between Food Retailers and their Economic Condition. Oeconomia Copernicana, 4(1), 131–145. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.009

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.