Economic crisis and situation on the labor market in countries of European Union in the years 2007-2011

Authors

  • Mariusz Zieliński Silesian University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2012.009

Keywords:

labor market, employment, unemployment, economic crisis, European Union

Abstract

The article analyses influence of prosperity conditions on the labor market. The principal aim of the article is to determine the main trends on the labor market in Poland and other chosen countries in European Union. The research problem has been formulated as follows: economic crisis have an major influence on changes in level and structure of employment and unemployment. The theoretical part of the article presents characteristics changes on the labor market from the macro-economical point of view and personal strategies of companies, at the time of economic crisis. The practical part of the article is based on method of statistical analysis. Statistical analysis embraces changes in: level and structure of employment (especially level of part time employed, temporary employed, self-employed) and level and structure of unemployment (especially level of long-term unemployment and unemployment of the young). Statistical data show that economic crisis in European Union caused: fall in level of employment, increase in level of unemployment, major changes in structure of employment and very small changes in structure of unemployment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Górska J. (2001), Planowanie sukcesji pracowników na wewnętrznym rynku pracy, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
Kabaj M. (2001), Badanie bezrobocia długotrwałeg, Raport IPiSS, z. 21, Warszawa.
Kalinowski M. (2004), Zwalnianie pracowników, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
Kwiatkowski E., Kucharski L. (2009), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995-2007, [w:] M. Ratajczak (red.), Polska transformacja- między teorią a praktyką, ?Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu?, nr 118.
Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Makowski K. (2001), Restrukturyzacja zatrudnienia, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.
Maksim M. (2001), Grupy celowe na rynku pracy w Polsce, ?Rynek Pracy?, nr 2.
Orczyk J. (2004), Zmiany zakresu pojęcia ?praca? a zatrudnienie, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
Smith R., (1985) ?What?s the Point. I?m no Use to Anybody?, The Psychological Consequences of Unemployment, ?British Medical Journal?, Vol. 291.
Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń.
Zieliński M. (2008), Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw,. Politechnika Śląska, Gliwice.

Downloads

Published

2012-06-30

How to Cite

Zieliński, M. (2012). Economic crisis and situation on the labor market in countries of European Union in the years 2007-2011. Oeconomia Copernicana, 3(2), 57–68. https://doi.org/10.12775/OeC.2012.009

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.