Differences in flexibility of labour markets in OECD countries ? the topsis method

Authors

  • Agnieszka Ertman University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2011.012

Keywords:

labour market flexibility, wage flexibility, employment protection level (EPL), TOPSIS method

Abstract

Flexible labour market can be defined as the market with capability to adapt to changing economic conditions so as to keep high employment rate, unemployment and inflation low and ensure continued growth in real incomes. Labour market flexibility has a significant influence on employment level in the economy. Some economists believe that higher level of protection in the labour market is accompanied with lower employment rates in the economy. Low labour market flexibility is a contemporary problem of many economies. Lack of flexibility in this market is often associated with regulation of labour market in such areas as social insurance, minimum wage, legislation relating to employment protection and the strength of trade unions. EPL index (Employment Protection Level) is a basic measure indicating degree of labour market regulation. The index was created by the OECD experts and is used for international comparisons. The article aims to examine a degree of labour markets flexibility in OECD countries and identify position of Poland compared to other OECD members. TOPSIS method (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) is applied to achieve the goal. This method consists in creating synthetic index and calculates the distance of each object between the ideal solution and negative ideal solution, and then linear ordering of researched objects. Synthetic indicator of labour market flexibility was calculated using 11 variables, among which institutional variables such as restrictiveness of employment protection, tax wedge, trade union density or percentage of part time workers in total employment dominated. Synthetic index also covers variables describing labour market performance e.g. employment rate of young and older workers or long term unemployment rate as they indicate a speed of labour market?s responsiveness on external changes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranowska A., Lewandowski P. (2008), Adaptacyjność do zmian gospodarczych, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
EMU and labour market flexibility (2003), HM Treasury, London.
Gawrońska ? Nowak B., Skorupińska K. (2006), Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, ?Gospodarka Narodowa?, nr 3.
Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, ?Ekonomista?, nr 1.
Kwiatkowski E. (2003), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, [w:] K. W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Lewandowski P., Koloch G., Regulski A. (2008), Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, (opracowanie przygotowane na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej ? dostępne na http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re19.pdf (stan na dzień 11 luty 2011).
Majchrzak A. (2008), Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa województwa wielkopolskiego w przekroju gmin, Scientiarum polonorum ACTA, Oeconomia 7 (2), dostępne na
http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/acta/ASO_7_2_2008.pdf (stan na dzień 5 stycznia 2011).
Maniak G. (2007), W kierunku elastyczności pracy ? aspekty elastyczności polskiego rynku pracy, [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej (2003), S. Borkowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Roszkowska E. (2009), Application TOPSIS methods for ordering offers in buyer-seller transaction, ?Optimum Studia Ekonomiczne?, nr 3.
Skóra A. (2009), Strategia flexicurity jako przykład deregulacji i uelastyczniania rynku pracy, [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy ? implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanta wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
http://stats.oecd.org/Index.aspx (10-20 luty 2011).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (10-20 luty 2011).

Downloads

Published

2011-09-30

How to Cite

Ertman, A. (2011). Differences in flexibility of labour markets in OECD countries ? the topsis method. Oeconomia Copernicana, 2(3), 43–64. https://doi.org/10.12775/OeC.2011.012

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.