Podstawowe zasady transportu i ruchu wojsk własnych i sojuszniczych

Authors

  • Wojciech Puszkiewicz PWSZ in Piła
  • Piotr Piątkowski Koszalin University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.237

Keywords:

rules, military transport

Abstract

W artykule omówiony został wojskowy transport sił sojuszniczych i sił własnych. Przedstawione zostały podstawowe zasady i reguły planowania przemieszczenia sił wojskowych. Scharakteryzowane zostało wsparcie sojusznicze Host Nation Support. Przybliżono czytelnikowi oznakowanie kolumn wojskowych, pojazdów regulacji ruchu oraz oznakowanie infrastruktury transportowej. Omówiono bezpieczeństwo ruchu wojskowych pojazdów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Decyzja Nr 352/MON z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych RP za granice państwa (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 442).

Raport Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2015 roku, www.kbrrd.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2005 r. poz. 974),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1027),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Z 2016 r. poz. 362),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów SZRP (Dz.U poz. 1368 z dnia 6 grudnia 2012r.),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1730),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 809),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych RP lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne RP są odpowiedzialne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1364),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych,

Statystyki Komendy Głównej Policji, www.statystyka.policja.pl.

Umowa Europejska o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych – ADR (Dz. U. z 2015 r. poz. 882 z późn. zm.),

Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r. (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 z późn. zm.),

www.army.mil.pl

www.defence24.pl.

www.federal.pl

www.gddkia.gov.pl

www.info-car.pl

www.zw.wp.mil.pl

Zasady Wojskowego Ruchu Drogowego – DU.4.4.4 B, sygn. MON DGRSZ, Szef. Kom. 189/2015,

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Puszkiewicz, W., & Piątkowski, P. (2018). Podstawowe zasady transportu i ruchu wojsk własnych i sojuszniczych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1106–1113. https://doi.org/10.24136/atest.2018.237

Issue

Section

Articles