Wojskowy i cywilny transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych

Authors

  • Wojciech Puszkiewicz PWSZ in Piła
  • Piotr Piątkowski Koszalin University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.238

Keywords:

danger, military transport, civil transport

Abstract

W artykule omówiono najważniejsze aspekty wojskowego i cywilnego transportu drogowego towarów niebezpiecznych i ładunków ponadgabarytowych. Przedstawione zostały podstawowe zasady  przewozu ładunków ponadgabarytowych i towarów niebezpiecznych. Scharakteryzowano parametry ładunków ponadgabarytowych oraz czynności przygotowawcze do przewozu takich ładunków. Omówione zostało oznakowanie sztuk przesyłek oraz jednostki transportowej przewożącej towary niebezpieczne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Opracowanie GUS z dnia 30.05.2017r. w sprawie przewozu ładunków i pasażerów w 2016 roku.

Opracowanie GUS z lipiec 2017r.- Transport, wyniki działalności w 2016 roku.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2005 r. poz. 974),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1027),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Z 2016 r. poz. 362),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów SZRP (Dz.U poz. 1368 z dnia 6 grudnia 2012r.),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania tym ruchem przez wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1730),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 809),

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych RP lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne RP są odpowiedzialne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1364),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych,

Umowa Europejska o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych – ADR (Dz. U. z 2015 r. poz. 882 z późn. zm.),

Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r. (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)

www.gddkia.gov.pl

Zasady Wojskowego Ruchu Drogowego – DU.4.4.4 B, sygn. MON DGRSZ, Szef. Kom. 189/2015,

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Puszkiewicz, W., & Piątkowski, P. (2018). Wojskowy i cywilny transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1114–1120. https://doi.org/10.24136/atest.2018.238

Issue

Section

Articles