Analysis of trends on the Polish transport and logistics market in the period 2007-2016

Authors

  • Małgorzata Zysińska Motor Transport Institute
  • Cezary Krysiuk Motor Transport Institute

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.245

Keywords:

analysis, transport, logistic

Abstract

The paper describes trends and developments in the Polish transport and logistics sector. It is a gap analyze of the changes occurred in the period 2007-2016. It includes changes observed in the Polish transport and logistics sector during the economic crisis and describes results of post-crisis phenomena. The authors also present the actual challenges in the transport and logistics and the forecast of future trends and changes. Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states, regions, metropolitan areas or cities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brdulak H.(red.), Logistyka przyszłości, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 2012.

Brdulak J.. Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, Logistyka 5/2014, Poznań 2014.

Czasopismo Eurologistics Operator Logistyczny 2017, http://eurologistics.pl/wydania_pdf/Euro%206_2017%20NET.pdf

GUS, Transport Wyniki Działalności 2016r., Warszawa 2016.

http://logistyka.wnp.pl/slabnie-kondycja-branzy-tsl-w-polsce,301120_1_0_1.html, 4.04.2018

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2017,5,11http://www.handelmiedzynarodowy.info/tsl/tsl-zagrozenia-koniunktury 16 stycznia 2018

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx

https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/01.Znaczenie%20rolnictwa%20w%20gospodarce%20Polski.pdf,

Krysiuk C., Nowacki G., Miasto element systemu transportowego kraju. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 9/2016, Radom 2016.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kołodziejczyk P., Analiza stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 10/2016.

Malesa A., Kwestie optymalizacji decyzji w procesach transportowych. Doktryna a praktyka, Praca zbiorowa pod red. R.Rogaczewskiego, Sz.Zimniewicza, A.Zimnego, Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017

Mincewicz J., Dyrektywy o delegowaniu blokują przewoźników, Wywiad z M. Wrońskim, prezesem Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, http://eurologistics.pl/wydania_pdf/Euro%206_2017%20NET.pdf, 2017.

Opracowanie CBRE Research, Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyk i i Łańcucha Dostaw w Polsce 2017, Analytiqa 2017

Rydzkowski W., Usługi logistyczne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2011.

Wojciechowski A., Rynek usług logistycznych w Polsce – analiza, perspektywy rozwoju, Czasopismo Logistyka 4/2012.

Zysińska M., Kierunki rozwoju firm TSL w okresie kryzysu gospodarczego, LogiTrans 2014, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3/2014.

Zysińska M., Kierunki zmian w branży TSL, Współczesne Przedsiębiorstwo. Teoria i Praktyka. Oficyna Wydawnicza SGH, Praca zbiorowa pod red. A. Sopińskiej, Warszawa 2012/5, ISBN 978-83-7378-712-4, Wydanie I.

Zysińska M., Segmentacja i grupy strategiczne branży TSL w Polsce, Technika Transportu Szynowego, TTS nr 9/2012, ISSN.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Zysińska, M., & Krysiuk, C. (2018). Analysis of trends on the Polish transport and logistics market in the period 2007-2016. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1155–1163. https://doi.org/10.24136/atest.2018.245

Issue

Section

Articles