Metropolitan area of Warsaw, sustainable development of transport

Authors

  • Cezary Krysiuk Motor Transport Institute
  • Jacek Brdulak SGH Warsaw School of Economics
  • Magdalena Piwko Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.195

Keywords:

sustainable development, transport

Abstract

Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states, regions, metropolitan areas or cities.In Poland, also activities are undertaken related to the implementation of the principles of sustainable transport development into transport systems, in particular large metropolitan areas and metropolitan areas. Due to the continuous development of transport and ways of its implementation, there are still many problems that constitute a barrier to introducing the principles of sustainable transport development. The following article indicates the problems of implementing the principles of sustainable development of transport in the Metropolitan Area of Warsaw (OMW).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 28.3.2011, COM(2011) 144 wersja ostateczna.

Brdulak J. [red. nauk.], Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, ITS, Warszawa 2016.

Brdulak J., Krysiuk C., Humanizacja sieci komunikacyjnej Obszaru Metropolitarnego Warszawy, Transport Samochodowy 4/2016, Warszawa 2016

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka 3/2014, Poznań 2014.

Bryx M., Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. SGH, Warszawa 2014.

Cisowski T., Szymanek A., Zrównoważony rozwój transportu miejskiego, „Eksploatacja i Niezawodność” 1/2006.

Dąbek D., Rozwój transportu a rozwój gospodarczy, Politechnika Śląska, Katowice 2006.

Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KE, Bruksela marzec 2010, COM(2010) 2020 wersja ostateczna.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju: Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, 1999, seria: Raport InE nr 4/99.

Kiełczewski D., Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010.

Krysiuk C., Banak M., Nowacki G., Problemy mobilności miast w Unii Europejskiej, „Logistyka” nr 3/2015.

Krysiuk C., Rozwój infrastruktury transportowej w miastach, „Autobusy” nr 9/2016.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles, “Przegląd Elektrotechniczny” nr 12/2015.

Miłaszewicz D., Ostapowicz B., Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE, „Studia i Prace WNEiZ” nr 24/2011, Szczecin 2011.

Obszar Metropolitarny Warszawy w 2016 r., GUS, Warszawa 2016, str. 144 oraz Obszar Metropolitarny Warszawy w 2012 r., GUS, Warszawa 2014.

Obszar Metropolitarny Warszawy w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.

Odnowiona strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 26.06.2006, nota 10917/06.

Paradowska M., Polityka zrównoważonego rozwoju transportu ue w kontekście wybranych aspektów ekonomiki polskich miast, „Ekonomia i Środowisko” nr 3/2013.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Göteborgu. Wnioski Prezydencji, „Unia Europejska – Monitor Integracji Europejskiej”, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. s. 106–109.

Rio Declaration on Environment and Development, United Nations 1992. Agenda 21 stanowi generalny plan odnoszący się do przyszłości całego globu. Agenda jest wszechstronnym planem działania dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko.

Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela 15.5.2001, COM(2001) 264 wersja ostateczna.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Krysiuk, C., Brdulak, J., & Piwko, M. (2018). Metropolitan area of Warsaw, sustainable development of transport. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 881–887. https://doi.org/10.24136/atest.2018.195

Issue

Section

Articles