The strategy of sustainable public transportation system in the city of Rzeszów in the frame of Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme

Authors

  • Anna Pająk University of Technology and Humanities in Radom
  • Artur Orzeł West Pomeranian University of Technology in Szczecin
  • Róża Stepaniuk West Pomeranian University of Technology in Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.024

Keywords:

sustainable transport, transport strategies, public transport

Abstract

In the frame of Action 2.1. ?Sustainable public transportation? of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme five viovodeships submitted 14 applications of investment projects of the total value of 2,1 billion PLN. The main aim of the Programme is to support complex projects of ecological integrated public transportation systems in the broad perspective of sustainable development. Three applications were submitted by the City of Rzeszów. The main aims of the projects are: the development of Intelligent Public Transportation System in Rzeszów, creation of the Communication Centre in Rzeszów as well as bus fleet modernization. The article refers to the characteristics of the projects in the context of current financial perspective of Eastern Poland Operational Programme.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela 2014.
Pająk A., Orzeł A., The Economic Effects of the Implementation of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007?2013, ?Central European Review of Economics and Finance? 2016, Vol. 15, No 5.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014?2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2014.
Program Polska Wschodnia wspiera zrównoważoną mobilność miejską, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017; https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-polska-wschodnia-wspiera-zrownowazona-mobilnosc-miejska/ (dostęp: 10.04.2017 r.).
Raport. Rozwój makroregionu Polski Wschodniej po 2004 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Rzeszów-Cieszyn 2016.
Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Załącznik do Uchwały nr XVI/319/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2015 r., Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Rzeszów 2015.
Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego [wersja obowiązująca od 06.04.2017 r.]: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/ (dostęp: 10.04.2017 r.).
Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna interpretacja, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zrownowazona-intermodalna-mobilnosc-miejska-pi-4epostanowienia-umowy-partnerstwawspolna-interpretacja/ (dostęp: 10.04.2017 r.).
Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle Programu Operacyjnego RPW 2007?2013, ?Autobusy ?Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2015, nr 7?8.
Orzeł A., Stepaniuk R., Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014? 2020, ?Autobusy ?Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2017, nr 1?2.
Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, ?Autobusy ?Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2015, nr 1?2.
Dyr T., Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ?Autobusy ?Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2013, nr 11.
Sprawozdanie roczne Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014?2020 za lata 2014?2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016.
Lista złożonych projektów. Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski, Programu Polska Wschodnia, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-polska-wschodnia-wspiera-zrownowazona-mobilnosc-miejska/ (dostęp: 10.04.2017 r.).

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

Pająk, A., Orzeł, A., & Stepaniuk, R. (2017). The strategy of sustainable public transportation system in the city of Rzeszów in the frame of Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(6), 32–35. https://doi.org/10.24136/atest.2017.024

Issue

Section

Articles