Developed generations of electric buses produced by Ursus

Authors

  • Jan Wielgus Ursus Bus S.A.
  • Dariusz Kasperek Ursus Bus S.A.
  • Arkadiusz Małek University of Economics and Innovation in Lublin
  • Tomasz Łusiak Lublin University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.041

Keywords:

electric vehicle, hydrogen fuel cell, battery charging

Abstract

In April 2017 at Hannover Messe presented electric-hydrogen bus produced by Ursus. It is already the third generation of electric buses introduced on the market by the manufacturer from Lublin. The article contains a thorough description of three generations of electric buses. It presents the most important technologies influencing the performance of each generation. Conducted in a continuous research and development activities result in expanding the autonomy of the next generations. Ursus company also develops technology for rapid maintenance-free charging systems for electric buses using the pantograph. In the article there was presented a comparison of selected parameters of each generation of electric buses. Article ends with the review of their advantages and disadvantages compared to the conventional power drivetrains based on Diesel engines.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Braycki P., Polska białą plamą na mapie Europie, czyli rzecz o tankowaniu autana worór: http://www.spidersweb.pl/2016/01/tankowanie-wodoru-w polsce.html (dostęp: 23.09.2016 r.)
Berger R., Fuel Cell Electric Buses - Potential for Sustainable Public Transport in Europe. A Study for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking: http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/150909_FINAL_Bus_Study_Rep0rt_0UT_0.PDF (dostęp: 23.09.2016 r.).
8/a/a Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2011, nr 10.
Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2013, nr 11.
Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020.
Informator techniczny BOSCH, Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM (2013) 17.
Komunikat Komisji Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, COM (2009) 279.
Małek A., Grabowski Ł, Wendeker M., Ekologiczne systemy generowania mocy oparte na ogniwach paliwowych typu PEM, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2010, nr 11.
Merkisz J., Pielecha J., Radzymirski S., Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
Merkisz J., Pojazdy hybrydowe i elektryczne a sprawa Polska, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
Nadciąga wodorowa rewolucja. W Polsce powstanie pionierska sieć stacji do tankowania: http://tvn24bis.pl/tech,80/w-polsce-powstanie-siec-stacji-tankowania-wodoru,596917. html (dostęp: 23.09.2016 r.).
Technology Roadmap Electric and plug-in hybrid electric vehicles, International Energy Agency, Paris 2011: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf (dostęp: 23.09.2016 r.).

Downloads

Published

2017-11-30

How to Cite

Wielgus, J., Kasperek, D., Małek, A., & Łusiak, T. (2017). Developed generations of electric buses produced by Ursus. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(11), 18–23. https://doi.org/10.24136/atest.2017.041

Issue

Section

Articles