Volvo buses as an instrument of electromobility in Polish cities

Authors

  • Małgorzata Kozłowska University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.044

Keywords:

electric bus, Volvo bus, public transport

Abstract

More and more Polish cities are interested in purchasing low-emission buses using electric drive. Volvo is ready to deliver such vehicles - today it produces more than one thousand buses a year in its Wrocław factory, of which 1/3 are electrified city buses hybrids, electric hybrids and electrically powered vehicles. The article presents the technical and operational parameters of Volvo buses using electricity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, C0M(2011) 144.
Brożek K., Kogut J., Projekt ElectriCity jako instrument zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2016, nr 12.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2011, nr 10.
Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? nr 11.
ElectriCity. Exciting cooperation for sustainable public transport: https://www.goteborgelectricity.se/en (dostęp: 09.08.2017 r.).
EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, C0M(2010) 2020.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM(2013) 17.
Pawlak G., Miejskie autobusy hybrydowe Volvo, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2012, nr 1-2.
Tyl M., Elektromobilność w strategii Volvo, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2015, nr 6.

Downloads

Published

2017-11-30

How to Cite

Kozłowska, M. (2017). Volvo buses as an instrument of electromobility in Polish cities. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(11), 34–36. https://doi.org/10.24136/atest.2017.044

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)