The Use of Discriminant Analysis to Predict the Bankruptcy of Companies Listed on the NewConnect Market

Authors

  • Magdalena Mosionek-Schweda Univeristy of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2014.019

Keywords:

discriminant models, Altman's model, NewConnect, bankruptcy

Abstract

The aim of this article is to analyze and evaluate the usability of discriminant models in predicting bankruptcy for companies listed on NewConnect. This market was established in 2007 and operates as an alternative trading system next to Warsaw Stock Exchange S.A., which in practice means that its regulatory regime in relation to issuers and listed companies is not as strict as the one applicable to the main market, therefore shares of small and medium-size businesses, including start-ups, can be listed on NewConnect. In this paper, discriminant models are used to analyse the financial situation of four companies removed from trading on NewConnect due to bankruptcy, Perfect Line S.A., Promet S.A., InwazjaPC S.A. and Budostal-5 S.A. The analysis is based on three models: Altman's model for emerging markets, as well as two models of the highest predictive ability according to P. Antonowicz's research, Z7INEPAN model developed in the Polish Academy of Sciences and E. Mączyńska's model, developed by Polish scientists and adapted to the Polish economy. The results confirm that these models are a valuable tool in assessing the financial condition of enterprises and allow for bankruptcy forecasting. Their application to companies listed on NewConnect, however, may be limited due to the specific profile of these entities as most of these enterprises are in fact newly formed and therefore the existing empirical data may prove  insufficient.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altman E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, ?Journal of Finance?, Vol. 23, No. 4, http://dx.doi.org/10.2307/2978933 .
Altman E.I. (2000), Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-Score and Zeta? models, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtmanPredFnclDistr.pdf (15.02.2013).
Altman E.I., Hotchkiss E. (2005), Corporate Financial Distress and Bankruptcy, Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk.
Bombiak E. (2010), Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ?Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach?, No. 86.
Chronowska E. (2012), New segments on NewConnect, http://www.ncbiuletyn.pl/czytaj/1306_nowe_segmenty_na_newconnect.html (15.02.2013).
Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [in:] R. Borowiecki (ed.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Gołębiowski G., Żywno K. (2008), Weryfikacja skuteczność modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, ?Contemporary Economics?, No. 3.
Hasankhani E., Sheikhi M.R., Garshasbi Y., The Ability to Predict Firms?bankruptcy Using Financial Ratios, ?Australian Journal of Basic and Applied Sciences?, No. 5(7).
Hamrol M., Czajka, B., Piechocki M. (2004), Upadłości przedsiębiorstwa ? model analizy dyskryminacyjnej, ?Przegląd Organizacji?, No. 6.
Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH , ?Rachunkowość?, No. 5.
Karamzadeh M.S. (2013), Application and Comparison of Altman and Ohlson Models to Predict Bankruptcy of Companies, ?Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology?, No. 5(6).
Kisielińska J., Waszkowski A. (2010), Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja , ?Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej?, No. 82.
Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, ?Ekonomista", No. 2.
Mosionek - Schweda M. (2011), Wykorzystanie alternatywnych systemów obrotu jako źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [in:] Balcerzak A., Moszyński M. (ed.), Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń.
Paluch, M. (2012), Kraków: Budostal-5 na skraju bankructwa, ?Gazeta Krakowska?,
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/491567,krakow-budostal-5-na-skraju-bankructwa,id,t.html (20.02.2013).
Pochmara P. (2009), Czy likwidację Perfect Line można było przewidzieć? http://www.ipo.pl/new_connect/artykuly/czy_likwidacje_perfect_line_mozna_bylo_przewidziec_592552.html (15.02.2013).
Prusak B. (2002), Altman raz jeszcze, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Prusak B. (2004), Jak rozpoznać potencjalnego bankruta? [in: ] F. Bławat (ed.), Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, t. 3, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Rusek O. (2010), Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ?Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej?, No. 85.
Sudak I. (2012), Giełda bierze się za patologie na rynku NewConnect, http://wyborcza.biz/Gieldy/2029020,114,507.12033632.html (15.02.2013).
Resolution No. 175/2013 of the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw S.A. of 13 February 2013 on the amendment of the Alternative Trading System Rules, News Archive, http://www.newconnect.pl (15.02.2013).
Resolution No. 62/2013 of the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw S.A. dated 15 January 2013 concerning the exclusion of the alternative trading system shares of InwazjaPC S.A. in liquidation, News Archive, http://www.newconnect.pl (15.02.2013).
Resolution No. 5/2013 of the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw S.A. of 2 January 2013 on the exclusion of the alternative trading system of financial instruments of the company Budostal-5 S.A. in liquidation, News Archive, http://www.newconnect.pl (15.02.2013).
Resolution No. 1565/2011 of the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw S.A. of 27 December 2011 on exclusion of shares of Promet S.A. in liquidation in the alternative trading system on the NewConnect, News Archive, http://www.newconnect.pl (15.02.2013).
Resolution No. 663/2009 of the Management Board of the Stock Exchange in Warsaw S.A. of 25 November 2009, News Archive, http://www.newconnect.pl (15.02.2013).
Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych ? teoria i badania empiryczne, ?Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie?, No. 9.
Zbiejcik M. (2012), InwazjaPC do likwidacji, jest postanowienie sądu, http://wiadomosci.stockwatch.pl/inwazjapc-do-likwidacji-jest-postanowienie-sadu,shares,25,909 (15.02.2013).

Downloads

Published

2014-09-30

How to Cite

Mosionek-Schweda, M. (2014). The Use of Discriminant Analysis to Predict the Bankruptcy of Companies Listed on the NewConnect Market. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(3), 87–105. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2014.019

Issue

Section

Bankruptcy of Enterprises

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.