Comparative Analysis of the Bankrupt Companies of the Sector of Animal Slaughtering and Processing

Authors

  • Sebastian Tomczak Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2014.018

Keywords:

bankruptcy, integrated models, financial ratios

Abstract

Bankruptcy, especially during an economic crisis, is a common phenomenon. In the adverse changing economic conditions, economic activities become a challenge. Only strong individuals are able to survive the economic fluctuations, while others are eliminated from the market. The integrated models are used in predicting bankruptcy. These models are often designed on the basis of financial indicators. Some of these models use similar financial indicators, in many cases using the same ones. The present study deals with the evaluation of the sector of animal slaughtering and processing in the period 2000-2011, as well as the evaluation of the causes of business failure in the sector, and the comparison of bankrupt companies in the sector.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altman E.I. (1993), Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Predicting & Avoiding and Distress and Profiting from Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York.
Altman E.I., Hotchkiss E. (2006), Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, John Wiley & Sons, New York.
Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem (2007), M. Walczak (ed.), Difin, Warsaw.
Appenzeller D., Szarzec K. (2004), Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, ?Rynek Terminowy?, No. 1.
Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, UWr, Wrocław.
Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, ?Rachunkowość?, No. 3.
Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw (2007), B. Prusak (ed.), Difin, Warsaw.
Gajdka J., Stos, D. (1996a), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania przydatności przedsiębiorstwa na bankructwo [in:] Duraj J. (ed.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Konferencja Naukowa Łódź ? Bukowina Tatrzańska, UŁ, Lodz.
Gajdka J., Stos D. (1996b), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, AE, Cracow.
Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, ?Zeszyty Naukowe, Seria II, AE, Poznań?, No. 153.
Hołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warsaw.
Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, ?Rachunkowość?, No. 5.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., (2004), Upadłość przedsiębiorstwa ? model analizy dyskryminacyjnej, ?Przegląd Organizacji?, No. 6.
Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warsaw.
Janek J., Żuchowski M. (2000), Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
Korol T. (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer business, Warsaw.
Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warsaw.
Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
Kowalczyk J., Kusak A. ( 2006), Decyzje finansowe firmy: Metody analizy, C H BECK, Warsaw.
Kusak A. (2006), Płynność finansowa, Analiza i sterowanie, Wydanie rozszerzone i uzupełnione, WWZ, Warsaw.
Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa, ?Życie Gospodarcze?, No. 38.
Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, ?Ekonomista?, No. 2.
Mohr A. (2006), Zarządzanie finansami, co mówią liczby, Helion, Gliwice.
Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, ?AUNC, Ekonomia?, Vol. XXV, No. 299.
Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warsaw.
Skowrońska-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warsaw.
Tomczak S. (2012), Analiz pokazatelej, ispol'zuemyh v modeli prognozirovaniâ bankrotstva, Buhgalterskij učet, analiz, audit, nalogoobloženie i statistika: istoriâ razvitiâ ot drevnejših civilizacij do naših dnej: materialy I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Rostov-na-Donu, edited by Ucenko L.N., Gončarova L.V., Rostov-na-Donu: Rostovskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet.
Tomczak S. (2010), Wpływ kryzysu gospodarczego na kondycję finansową spółek z sektora transportu publicznego, ?Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej?, No. 82.
Tomczak S. (2013), Analiza wskaźników finansowych w sektorze produkcji żywności w Polsce w okresie 2000-2011, ?Zarządzanie i Finanse?, Vol. 11, No. 1, Part 2.
Tomczak S. (2009), Zintegrowana analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportu publicznego, Człowiek - cywilizacja - przyszłość : VII Konferencja Naukowa Studentów, PWr, Wrocław.
Tomczak S., Górski A. (2012), Pokazateli, ispol'zuemye pri prognozirovanii bankrotstva, Bankrotstvo predpriâtij: problemy učeta i analiza : monografiâ edited by F. Franceviča Butynca, Žitomirskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet, Žitomir.
Tomczak S., Górski A. (2011), Influence of economic sector on predictability of financial indicators in discriminant analysis [in:] Zofia Wilimowska (ed.), Information systems architecture and technology: information as the intangible assets and company value source, PWr, Wrocław.
Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warsaw.
Zaleska M. (2012), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warsaw.

Downloads

Published

2014-09-30

How to Cite

Tomczak, S. (2014). Comparative Analysis of the Bankrupt Companies of the Sector of Animal Slaughtering and Processing. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 9(3), 59–86. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2014.018

Issue

Section

Bankruptcy of Enterprises

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.