The role of excise duty on energy carriers in Polish environmental policy

Authors

  • Michał Ptak Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.024

Abstract

The paper presents the role of excise duty on energy carriers in air pollution and climate change policy. The author shows that excise duty rates and tax exemptions provide incentives for switching to cleaner fuels and promote renewable energy sources. Furthermore, the article explores possible directions of changes in energy taxes in Poland. These changes can be based on experience gained by other European countries. The author shows that energy taxes can be introduced as a part of environmental tax reform.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej (za lata 2002-2006), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2003-2008.
Begier P., Czy proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zmiany w akcyzie na energię elektryczną są neutralne?, ?Wokół Energetyki? 2005, nr 3.
Dyrektywa 2003/96/WE Rady z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz.Urz. L 283 z 31.10.2003 r.
Dyrektywa 2004/74/WE Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone państwa członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną, Dz.Urz. L 157 z 30.04.2004 r.
Environmentally Related Taxes in OECD Countries. Issues and Strategies, OECD, Paris 2001.
Excise Duty Tables. Part II ? Energy Products and Electricity (January 2008), European Commission, Brussels 2008.
Green Paper on Market-Based Instruments for Environment and Energy Related Policy Purposes, SEC (2007) 388.
Krysta B., Michalski D., Dostosowanie zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w Polsce do przepisów wspólnotowych, ?Wspólnoty Europejskie? 2006, nr 9.
Opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza. Projekty zmian, pod. red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Parulski S., Akcyza. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
Projekt ustawy o podatku akcyzowym (z 6 października 2008 r.), Druk sejmowy nr 1083.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.
Sztuba W., Begier P., Akcyza na energię elektryczną, ?Wokół Energetyki? 2006, nr 1.
The St Petersburg Guidelines on Environmental Funds in the Transition to a Market Economy, OECD, Paris 1995.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2004 r. Nr 29, poz. 257 ze zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.
Wyzwania roku 2007 ? Szanse i zagrożenia dla polskiego rynku paliw w roku 2007, ?Paliwa Płynne? 2007, nr 8.

Downloads

Published

2009-12-31

How to Cite

Ptak, M. (2009). The role of excise duty on energy carriers in Polish environmental policy. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 3(2), 99–107. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.024

Issue

Section

Economic determinants of environment protection