Monetary policy of the National Bank of Poland in period 1999?September 2008

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.002

Abstract

At present, the basic and the most important final aim for central banking is to achieve and maintain stable, low inflation. During the last several years BCI conception gained considerable popularity, which is reflected in the growth of number of central banks leading monetary policy according to that strategy. The aim of this paper is to review the realization of the monetary policy in Poland in years 1999?2008 as well as in long-term perspective. The reason of non-achieving the inflationary aims are situated in supply factors (such as changes of controlled process, fluctuation of food process or changes of raw materials prices), fluctuation of economic situation in world economy, dynamics of internal and external demand and expansive fiscal policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Musielak-Linkowska M., Cel inflacyjny w Polsce. Założenia i realizacja, CeDeWu, Warszawa 2007.
Przybylska-Kapuścińska W., Ocena realizacji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.
Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: od transformacji przez inflacje do integracji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2007.
Raport o inflacji za poszczególne lata okresu 1999?2008, NBP, Warszawa 2004.
Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężne za poszczególne lata okresu 1998?2007, NBP, Warszawa.
Szpunar P., Polityka Pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999?2003, NBP, Warszawa 1998.
Średniookresowa strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
Założenia polityki pieniężnej na poszczególne lata okresu 199 ?2008, NBP, Warszawa.

Downloads

Published

2008-12-31

How to Cite

Pietryka, I. (2008). Monetary policy of the National Bank of Poland in period 1999?September 2008. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1(1-2), 23–37. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2008.002

Issue

Section

Polish monetary policy