The Federal States of Germany ? Analysis and Measurement of Development Using Taxonomic Methods

Authors

  • Barbara Jurkowska State School of Higher Vocational Education in Sulechów

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.019

Keywords:

taxonomic methods, federal states of Germany, regional development

Abstract

This article presents an analysis of the socio-economic development of the 16 federal states of Germany as compared to the whole country. The main goals of the analysis are to measure the development with the use of selected taxonomic methods, to examine the similarities and differences between the states inasmuch as that development is concerned, as well as to illustrate the distance existing between the new eastern states (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt, and Thuringia) and the remaining states of Germany. The analysis is preceded by an illustration of the present socio-economic situation of the German states. Germany is characterized by internal diversity as regards the socio-economic development, and the policy of supporting the East German economy has failed to reach its goals. An unfavourable demographic situation is a factor that effectively inhibits the development of the new states. A falling birth rate, an increasing population beyond retirement age, as well as great numbers of people emigrating to West Germany all contribute to the depopulation of the eastern states. The taxonomic analysis of the level of socio-economic development of Germany has provided information about the diversity of that development level, but it has also made it possible to determine and set the direction of development for particular states.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, ?Przegląd Statystyczny?, No. 4.
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. 10. Bundesländerranking 2012. Bundesländer im Vergleich (2012), Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Köln, 10. September.
Kosiedowski W., Popławski W. (1984), Zarys metod analizy struktury przestrzennej przemysłu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Narkiewicz J. (1996), Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, ?Wiadomości Statystyczne?, No. 12.
Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa.
Piotrowska-Trybull M. (2004), Analiza konkurencyjności polskich województw za pomocą metod taksonomicznych [in:] Kosiedowski W. (ed.), Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Statistisches Jahrbuch 2011 für die Bundesrepublik Deutschland mit Internationalen Übersichten (2011), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Wypych M. (1980), Mierzenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przestrzennym, ?Wiadomości Statystyczne?, No. 11.
Zeliaś A. (2002), Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych [in:] Kufel T., Piłatowska M. (ed.), Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Downloads

Published

2014-09-30

How to Cite

Jurkowska, B. (2014). The Federal States of Germany ? Analysis and Measurement of Development Using Taxonomic Methods. Oeconomia Copernicana, 5(3), 49–73. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.019

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.