Realization of the Aims of Sustainable Development in ?Strategy for the Social and Economic Growth of Eastern Poland by 2020?

Authors

  • Anna Busłowska University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2014.003

Keywords:

sustainable development, The Eastern Poland, European Union

Abstract

The realization of the idea of the sustainable development is a direction of development of many countries in the world, also in the European Union. It is possible to find examples of such action in the structural policy conducted by the  EU. It is directed at deliberate and intentional activity of the official authority  aiming at the harmonious development of EU regions. In particular it is regarding eastern regions of Poland which are reporting wide financial support from the budget of the European Union for social, economic and ecological growth. Particular directions of that growth contains ?Strategy for the social and economic       growth of Eastern Poland by 2020?. The purpose of this article is to evaluate (using       available statistical data) the implementation of development goals in eastern  Polish regions contained in the Strategy in the context of sustainable development.    

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.
Jeżewski P. (2000), Ochrona środowiska i ekorozwój, SGH, Warszawa.
Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Kiełczewski D. (2009), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
Kozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
Dobrzańska B. M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Pearce D. (1988), Economics, equity and sustainable development, ?Futures?, Vol. 20, No. 6, http://dx.doi.org/10.1016/0016-3287(88)90002-X
Poskrobko B. (1998), Sterowanie ekorozwojem, Tom I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, ?Ekonomia i Środowisko?, nr 1.
Poskrobko B. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
Strategia rozwoju społeczno ? gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, (2008), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., Załącznik do uchwały nr 278-08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).
Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony, idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Downloads

Published

2014-03-31

How to Cite

Busłowska, A. (2014). Realization of the Aims of Sustainable Development in ?Strategy for the Social and Economic Growth of Eastern Poland by 2020?. Oeconomia Copernicana, 5(1), 43–60. https://doi.org/10.12775/OeC.2014.003

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.