The Role of Social Capital in the Activities of Internationalized Food Processing SMEs. Confrontation of Theoretical Findings with Empirical Ones

Authors

  • Małgorzata Gajowiak Poznan University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.031

Keywords:

informal institutions, social capital, business networks, internationalization

Abstract

The main objective of this paper is to identify the role of intangible factors in the process of enterprise internationalization. In particular, in the era of turbo-capitalism, the informal institution of social capital becomes of global significance and covers both social norms and values such as trust, loyalty and reliability. These resources can significantly reduce the uncertainty and distrust in the activities of business entities. In addition, they constitute the foundation of business networks, including in particular those of an informal nature, which (in the case when a company does not possess sufficient resources and skills) can become an important method to gain new knowledge about unknown foreign markets. The partnership within networks also allows for the reduction of transaction costs. Thus, it can forego gaining competitive advantage in the international arena. Therefore, the article raises three fundamental questions about the role of social capital in the internationalized business. The answers to these questions are based on the results of empirical research conducted in the years 2011-2012 among food processing SMEs in selected districts of Greater Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budzyńska A. (2011), Handel międzynarodowy Polski i jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, ?Zeszyty Naukowe?, Nr 22, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Coleman, J.S. (1992), Podstawy decyzji zbiorowych [in:] M. Kempy, J. Szmatka (ed.), Współczesne Teorie Wymiany Społecznej, Warszawa.
Cyrosn E., (2011), Istotna i ewolucja strategii konkurencji [in:] E. Skawińska, E. Cyrson, R.I. Zalewski (ed.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cyrson E., (2002), Nowy paradygmat strategii konkurencyjnej [in:] E. Skawińska (ed.), Konkurencyjność przedsiębiorstw ? nowe podejście, PWN, Warszawa.
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (2008), A. Stabryła (ed.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
Fiedor, B. (2007), Wstępne podsumowanie przebiegu paneli dyskusyjnych, VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Polska w gospodarce światowej ? szanse i zagrożenia rozwojowe, Warszawa 29-30 listopad 2007.
Fonfara K.. (2004), Marketing partenrski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Ford D., Hakansson H., Johanson J. (1993), How do companies interact [in:] D. Ford (ed.), Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks, Academic Press Harcourt Brace & Company Publisher, London.
Fukuyama, F. (2008), The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Simon & Schuster. New York.
Gajowiak M. (2011), Kapitał społeczny w dwóch postaciach. Przypadek Polski, ?Zeszyty Naukowe?, No. 22, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
Grzanka I., (2009), Kapitał społeczny w relacjach z klientami, Wydawnictwo Ce- Detu.pl, Warszawa.
Hakansson H., Snehota I. (1989), No business in an Island: the network concept of business strategy, ?Scandinavian Journal of Management?, No. 3.
Hadley R.D., Wilson H.I.M. (2003), The network model of internationalisation and expiriental knowledge, ?International Business Review?, Vol. 12, No. 6.
Kokocińska M. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza. Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
Kożuch B. (2005), Kooperatywne zachowania organizacji publicznych [in:] B. Plawgo, W. Zaremba (ed.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
Kuder, D., (2008), Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym [in:] D. Kopycińska (ed.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Wydawnictwo Print Group, Szczecin.
Libertowska A. (2011), Prognoza kapitału społecznego i przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz sposoby stymulowania jego wzrostu, ?Zeszyty Naukowe?, No. 22, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
Maciaszek Z. (2009), Rola klastrów przemysłowych w konkurencyjnej przewadze narodów [in:] Biuletyn Polish Oper Univeristy, nr 12 ? grudzień (34).
Mączyńska E. (2010), Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego [in:] E. Skawińska, E. Badzińska (ed.), Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
North, D. C., (1991), Institutions, ?Journal of Economic Perspectives?, No. 5.
Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna ? osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Portes A. (2007), Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, New Jersey.
Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Ratajczak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Sobiech, K., Woźniak, B. (2005), Ekonomia instytucjonalna [in:] M. Ratajczak (ed.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Szkudlarek J. (2010). Kapitał społeczny a klastry przedsiębiorczości na przykładzie Indonezji [in:] M. Klimowicz, W. Bokajło (ed.), Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
Uzzi B. (1997), Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness, ?Administrative Science Quarterly?, Vol. 42, No. 1.
Westlund H., Nilsson E. (2005), Measuring Enterprises? investments in social capital: a pilot study, ?Regional Studies?, Vol. 39, No. 8.

Downloads

Published

2013-12-31

How to Cite

Gajowiak, M. (2013). The Role of Social Capital in the Activities of Internationalized Food Processing SMEs. Confrontation of Theoretical Findings with Empirical Ones. Oeconomia Copernicana, 4(4), 59–76. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.031

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.