Derivatives ? benefaction or curse of contemporary economy?

Authors

  • Jarosław Pawłowski Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2011.007

Keywords:

derivatives, derivatives market, OTC

Abstract

In the age of twenty-first century a special place among the factors affecting the economic situation of the world is a global financial market with the fastest growing segment of the derivatives. The derivatives are characterized by a relatively high level of risk which is the result of using leverage in their structure. It makes possible to achieve both gains and losses disproportionately high in relation to capital. Intensive development of the derivative market has been trading for around 30 years, the rate is characterized by high growth. Due to risk of using derivatives which could caused negative financial effects and also its role in shaping the world economic situation, which was especially evident during the recent financial crisis, this article is devoted to issue of benefits and risks of derivatives. The aim of this work is attempt to answer the question of derivatives are a benefaction or curse of contemporary economy. To accomplish this objective will be used: a descriptive method, a comparative method, an analysis literature method and case studies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank for International Settlements (2001), Slowdown of the global OTC derivatives market in the second half of 2000, http://www.bis.org/publ /otc_hy0105.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2002), Rapid expansion of OTC derivatives market in the second half of 2001, http://www.bis.org/publ/ otc_hy0205.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2003), OTC derivatives market activity in the first half of 2003, http://www.bis.org/publ/otc_hy0311.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2005), OTC derivatives market activity in the first half of 2005, http://www.bis.org/publ/otc_hy0511.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2007), OTC derivatives market activity in the second half of 2006, http://www.bis.org/publ/otc_hy0705.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2009), OTC derivatives market activity in the second half of 2008, http://www.bis.org/publ/otc_hy0905.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Bank for International Settlements (2010), Positions in global over-the-counter (OTC) derivatives markets at end-June 2010, http://www.bis. org/publ/otc_hy1011.pdf (stan na dzień 10 marca 2011 roku).
Crawford G., Sen B. (1998), Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych, KE Liber, Warszawa.
Cuthbertson K., Nitzsche D. (2006), Financial engineering derivatives and risk management, Wiley & Sons, Chichester.
Czajor P. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Drużbowski M., Piechnik A. (2009), CDO i CDS ? instrumenty finansowe, które doprowadziły do światowego kryzysu, [w:] S. Sojak, P. Kozak (red.), Współczesne dylematy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń.
Dziawgo D. (2007), Rynek finansowy. Istota ? Instrumenty - Funkcjonowanie, SKwP, Warszawa.
Grabowski W. (1998), Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Grzesiak A. (2003), Przyczyny ?katastrof? finansowych związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działania, [w:] P. Kapuś, J. Węcłowski (red.), Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
Jajuga K., Jajuga T. (2007), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jankowski P., Winiarski M., Żuk P. (2009), Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie w transakcjach zabezpieczających, [w:] J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, SGH w Warszawie ? Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Johnson P. M. (2001), Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, WIG-Press, Warszawa.
Lesson N., Whitley E. (1997), Łajdak na giełdzie, WIG-PRESS, Warszawa.
List of trading losses, (2009) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading _losses.
Miller M. (1999), Merton Miller o instrumentach pochodnych, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
Niedziółka P. (2006), Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych, [w:] I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
Wiśniewska E. (2007), Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa.
Wojas W. (2010), Instrumenty pochodne w rachunkowości, a kryzys finansowy, [w:] W. Wojas (red.), Rachunkowość instrumentów pochodnych a kryzys finansowy, Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
Zalewski G. (2006), Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa.

Downloads

Published

2011-06-30

How to Cite

Pawłowski, J. (2011). Derivatives ? benefaction or curse of contemporary economy?. Oeconomia Copernicana, 2(2), 47–60. https://doi.org/10.12775/OeC.2011.007

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.