Protecting the organization against risk and the role of financial audit on the example of the internal audit

Authors

  • Sylwia Bożek University of Economics in Katowice
  • Izabela Emerling University of Economics in Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2016.028

Keywords:

rosk, risk identification, risk management, financial audit, internal audit

Abstract

In the contemporary economic reality and organization?s activities aiming at effectiveness and efficiency of functioning, a lot of significance is attached to a financial audit as an important instrument for protecting the organization against the risk factors. The aim of this article is to present theoretical and practical (on the basis of the examined example) aspects concerning the (internal) financial audit in the organization within the context of its assessment of the exposure to risk. The applied research methods are based on the method of conceptual analysis of the literature on the examined field, as well as on the case study of the auditing task. The results of the performed analyses and examinations allow to state that the financial audit constitutes an effective tool for protecting the organization against internal, as well as external risks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bożek, S. (2010). Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Bożek, S. (2013). Ryzyko jako determinanta aktywności jednostki oraz organizacji. Aspekt teoretyczny. In Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 786(64).
Bożek, S. (2014a). Risk evaluation in the risk management proces. In Nowe praktyki na rynku kapitałowym. Fuzje i przejęcia, Strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem, Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Polityka reasekuracyjna zakładów ubezpieczeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Bożek, S. (2014b). The Meaning of Insurance in the Enterprises Risk Management in Public Finance Sector Units on the Example of Application of Insurance for Tax Office Employees. In Trends of Development in the Insurance 2014. Bratislava: University of Economics in Bratislava.
Chapman, R. (2011). Simple Tools and Techniques for Enterprises Risk Management. Wiley.
Czerwiński, K. (2005). Audyt wewnętrzny. Warszawa: InfoAudit Sp. z o.o.
Dorfman, M. (2008). Introduction to Risk Management and Insurance. Pearson Prentice Hall.
Harrington, S., & Niehaus, G. (2004). Risk Management and Insurance. Graw-Hill/Irwin.
Herden, A. (2010). The Role of Internal Audit in Corporate Governance within Banking Sector. The Case of UK Banks. In M. Sierpińska & P. Szczepankowski (Eds.). Contemporary Trends in Management and Finance. Theory and Practice. Warsaw: University of Finance and Management in Warsaw.
Kiziukiewicz, T. (2009). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin,.
Knedler, K., & Stasik, M. (2005). Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości.
Korombel, A. (2010). Process of Risk Identification in Internal Audit. In M. Sierpińska & P. Szczepankowski (Eds.). Contemporary Trends in Management and Finance. Theory and Practice. Warsaw: University of Finance and Management in Warsaw.
Koźmiński, A. K., & Piotrowski, W. (2005). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Monahan, G. (2008). Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Pickett, S. (2005). Auditing the Risk Management Process. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from www.mf.gov.pl (15.12.2015).
Rejda, G. E. (2010). Principles of Risk Management and Insurance. Addision Wesley.
Saunders, E. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Wydawnictwo Edukator.
Seog, S. H. (2010). The Economics of Risk and Insurance. Wiley-Blackwell.
Skipper, H., & Kwon, W. (2007). Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy. Blackwell Publishing.
Sławińska-Tomtała, E. (2009). Księga audytu w jednostkach sektora publicznego. Warszawa: C.H. Beck.
Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym ? Zintegrowana Struktura Ramowa (2007). Warszawa: PIKW, PIB.

Downloads

Published

2016-09-30

How to Cite

Bożek, S., & Emerling, I. (2016). Protecting the organization against risk and the role of financial audit on the example of the internal audit. Oeconomia Copernicana, 7(3), 485–499. https://doi.org/10.12775/OeC.2016.028

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.