Economic sectors of strategic importance to the national security. A case of Poland

Authors

  • Remigiusz Lewandowski Lewandowski Nicolaus Copernicus University

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.022

Keywords:

strategic sectors, national security

Abstract

The purpose of the paper is to properly define the economic sectors of strategic importance to the national security and to evaluate the state?s tools which protect this security. The paper?s methodology is based on two analyses; the former focusing on instruments which are applied by the state in order to control certain fields of the economy, and the latter investigating economic sectors in terms of concentration, impact on the state security and integration with other sectors. The paper also defines the criteria which helped to identify sectors which have strategic importance to the national security, i.e. production and supply of electric energy; extraction and supply of natural gas; extraction, distribution and storage of liquid propellants, telecommunications, banking industry; banknotes and documents? production (together with related IT solutions) and military industry. The article leads to the conclusion that these sectors are strategically important to the national security. However, there is still a lack of coherent and complete legal regulations that would protect the national security interest related to the part of the economy represented by the analyzed sectors and companies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amsden, A. (2001). The Rise of the Rest: Challenges to the West from Late Industrializing Economies. New York: Oxford University Press.
Barney, J., & Zajac, E. (1994). Competitive Organizational Behavior: Toward an Organizationally Based Theory of Competitive Advantage, Strategic Management Journal, 15.
Die Beteiligungen des Bundes, Bunderministerium der Finanzen (2013). Retrieved form http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/ Themen/Bundesvermoegen/Privatisierungs_und_Beteiligungspolitik/Beteiligu ngen_des_Bundes/Beteiligungsbericht-Anlage-2013.pdf?__blob=publicationFi le&v=1 (07.03.2015).
Dziawgo, D. (2007). Rynek finansowy. Istota ? instrumenty ? funkcjonowanie, Warszawa.
Flak, K. (2014). Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ? dyrektywa 2009/81/WE i jej implementacja do polskiego prawa krajowego. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 1(XIV).
Goc, M. (2009). O potrzebie uregulowań prawno-organizacyjnych problematyki dokumentów publicznych. Człowiek i Dokumenty, 13.
Hall, P., & Soskice D. (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. In W. P. Hall & D. Soskice (Eds.). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: Oxford University Press.
Kahn, A. E. (1988). The Economics of Regulation: Principles and Institutions, Vol. I. Cambridge, MA, London: The MIT Press.
Kasztelewicz, Z. (2012). Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce. Polityka Energetyczna, 15(4).
Kawalec, S., & Gozdek, M. (2013). Pożądana struktura sektora bankowego w Polsce. Biuletyn PTE, 1(60).
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: AON.
Knurowska, I. (2000). Ochrona przed wrogiem przejęciem. Dom Wydawniczy Ostoja.
Kosikowski, C. (2007). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa.
Kublik, A. (2014). PGNiG nie dało Gazpromowi sparaliżować EuRoPol Gazu, Gazeta Wyborcza, January 21st.
Łagowska, K. (2012). Działalność gospodarcza jako forma reglamentacji gospodarczej. In M. Sadowski & P. Szymaniec (Eds.). Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej. Wrocław.
Lewandowski, R. (2014a). Budowa potencjału gospodarczego w oparciu o strategię narodowych czempionów - studium przypadku PWPW S.A. In D. Zarzecki (Ed.). Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
Lewandowski, R. (2014b). Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 1(XIV).
Majecka, B. (2012). Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 9.
Malec, M., Kamiński, J., & Warchoł, R. (2014). Przegląd aktualnej struktury wydobycia w krajowym sektorze górnictwa węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 87.
Mathews, J. (2002). The Origins and Dynamics of Taiwan?s R&D Consortia. Research Policy, 31.
Nagaj, R. (2012). Przesłanki regulacji rynków w świetle teorii wyboru publicznego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 27.
Olszewski, L. (2012). Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej. In J. Blicharz (Ed.). Prawne aspekty prywatyzacji. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
O?Sullivan, M. (2000). Innovative Enterprise and Corporate Governance. Cambridge Journal of Economics, 24.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 r. (2014). Warszawa: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Raport z badania krajowego rynku transportu towarów (ze szczególnym uwzględnieniem transportu towarów koleją) (2012). Warszawa: UOKiK.
Samaryna, H. (2010). Deflacja w Japonii. Warszawa: PWE.
Stala-Szlugaj, K. (2014). Import węgla kamiennego do Polski. Przegląd Górniczy, 5.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (2014). Warszawa.
Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA (2012).
Sektor chemiczny w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjnego sektora, Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska (2011). Warszawa. Retrieved form www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/CHEMIA_XI_2011.pdf (03.03.2015).
Sudak, I. (2015). Rząd chce ręcznie sterować zagranicznymi inwestycjami w Polsce, Gazeta Wyborcza, 24th February.
Zahariadis, N. (1998). The Rise and Fall of British State Ownership: Political Pressure or Economic Reality?. Comperative Politics, 31(4).

Downloads

Published

2016-09-30

How to Cite

Lewandowski, R. L. (2016). Economic sectors of strategic importance to the national security. A case of Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(3), 473–498. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.022

Issue

Section

Macro and regional development

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.