State aid and competitiveness of the hard coal mining industry in the European Union

Authors

  • Izabela Jonek-Kowalska Silesian University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.004

Keywords:

state aid, competitiveness of industries, hard coal mining industry in Poland and the EU, Polish mining enterprises

Abstract

The hard coal mining industry in the European Union (EU) is in decline, mostly due to a lack of price competitiveness. It is maintained, to a great extent, by state aid; the key objective of the industry?s existence is to provide energy security and guarantee employment in the mining regions. In Poland, the hard coal mining industry is currently undergoing a serious crisis that threatens the two largest mining enterprises with bankruptcy. In addition, due to the European Union?s restrictions concerning the circumstances of granting state aid, these enterprises cannot count on the financial support for the repair restructuring that they used on a large scale until 2011. Therefore, in this article, the main objective is to determine the influence of state aid on the competitiveness of the hard coal mining industry in 12 countries of the EU, including Poland in specific.  In order to achieve the stated objective, the article is divided into three parts. The first part consists of a literature review, and legal regulations that are related to state aid for the hard coal mining industry in the EU are presented. The second part identifies the amount of state aid for the mining industry in the examined countries. Next, the economic effects of state aid for hard coal mining in the European Union are examined. The third assesses the financial results of 24 Polish hard coal mines.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, K. (1995). The political economy of coal subsidies in Europe. Energy Policy 23 (6). http://dx.doi.org/10.1016/0301-4215(95)91229-6.
Apostolov, M. (2011). Corporate governance in Macedonia ? micro and macro analysis. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 1(1).
Apostolov, M. (2013). Governance and enterprise restructuring in Southeast Europe. International Journal of Social Economics, 40(8).
Balcerzak, A. P. (2009). Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy. Ekonomista, 6.
Balcerzak, A. P., & Rogalska, E. (2010). Government?s Effectiveness in Creating Institutional Conditions for Entrepreneurship in Central and Eastern Europe in the Years 2004?2010. In: A. P. Balcerzak (Ed.), Policies for Improving Growth Potential: International Perspective. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Bhattacharyya, S. (2007). Power sector reform in South Asia: Why slow and limited so far?. Energy Policy, 35.
Białas, M. (2011). Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego w świetle nowej decyzji Rady Unii Europejskiej. Materiały XXIII konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane.
Caputa, W. (2008). Orientacja na klienta a efektywność wykorzystania zasobów. In: W. Caputa (Ed.). Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Warszawa: CeDeWu.
Caputa, W. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie globalizacji. In: W. Caputa & D. Szwajca (Eds.). Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
Fernández, I. R. (2000). How costly is the maintenance of the coal-mining jobs in Europe? The Spanish case 1989?1995. Energy Policy, 28(8)..
Frondel, M., Kambeck, R., & Schmidt, Ch., M. (2007). Hard coal subsidies: A never-ending story?. Energy Policy, 35 (7). http://dx.doi.org/10.1016/j.enpo l.2007.01.019.
Gorczyńska, A. & Szwajca D. (2012). Financial Aspects of the Competitiveness of the Enterprise. In: S. Hittmar (Ed.). Theory of Management 5: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Zilina: University of Zilina.
Kam, A., Citron, D. & Muradoglu, G. (2008). Distress and restructuring in China: Does ownership matter? China Economic Review, 19(4). http://dx.doi.org/10. 1016/j.chieco.2008.07.002.
Kavouridis, K. (2008). Lignite industry in Greece within a world context: Mining, energy supply and environment. Energy Policy, 36(4). http://dx.doi.org/10.1 016/j.enpol.2007.11.017.
Lorenz, U., Grudziński, Z. (2009). Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Michalak, A. (2011). Identyfikacja źródeł finansowania inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw górniczych na tle innych branż kapitałochłonnych. In: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, seria Finanse, rynki finansowe i ubezpieczenia nr 37. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Michalak, A. (2012). Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych. In: Zarządzanie finansami firm ? teoria i praktyka, t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Michalak, A. (2013). Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych. Zarządzanie i Finanse ? Journal of Management and Finance, 11(1).
Miller, B. G. (2011). Coal as Fuel: Past, Present, and Future. Clean Coal Engineering Technology.
Olkuski, T. (2011). Zasoby węgla kamiennego ? najpewniejsze źródło energii. Przegląd Górniczy, 7-8.
Papagiannis, A., Roussos, D., Menegaki, M. & Damigos, D. (2014). Externalities from lignite mining-related dust emissions. Energy Policy, 74. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.08.026.
Paszcza, H. & Białas, M. (2009). Pomoc publiczna dla górnictwa węgla kamiennego ? przegląd oraz zagrożenia i perspektywy po 2010 r. Materiały XXIII konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane.
Piech, K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym. W kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Rabanal, N. G. (2009). Coal restructuring in Spain: Continuity and uncertainty? Energy Policy, 37(11). http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2009.05.052.
Roch, I. (2009). Brown coal planning as a basis for sustainable settlement development. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1). http://dx.doi.org/10.1 016/j.proeps.2009.09.134.
Smandek, A. I. (1993). Teorie rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Spychalski, G. (2002). Zarys historii myśli ekonomicznej. Warszawa-Łódź: PWN.
Stankiewicz, W. (2000). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWN.
Szwajca, D. (2012). Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Wojtyna, A. (2000). Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Warszawa: PWN.
Zafrilla, J. E. (2014). The mining industry under the thumb of politicians: the environmental consequences of the Spanish. Journal of Cleaner Production, 84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.031.
Zieliński, M. (2008). Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Zieliński, M. (2013). Efektywność ?ujęcie ekonomiczne i społeczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 66.

Downloads

Published

2015-03-31

How to Cite

Jonek-Kowalska, I. (2015). State aid and competitiveness of the hard coal mining industry in the European Union. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1), 69–87. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.004

Issue

Section

Government role in economy

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.