Possibilities of Improving the Efficiency of Mining Companies

Authors

  • Izabela Jonek-Kowalska Silesian University of Technology
  • Marian Turek Silesian University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.014

Keywords:

costs, efficiency, mining companies

Abstract

Polish hard coal mining has been struggling with numerous problems for many years. Currently, the main challenge for the industry is the need to improve efficiency. It is the prerequisite for survival of mining industry. Considering the importance and topicality of the issue there are threats and opportunities regarding efficiency improvement in Polish mining enterprises in terms of production costs presented in the article. Main thesis states that the analysis and evaluation of production costs connected with monitoring the branch and economic environment allows to specify procedures aimed at improving the efficiency in mining companies. In the first stage of the research the costs of coal production in 2006-2009 are analyzed and evaluated. Then, based on the results of the previous stage and review of internal and external conditions of mining enterprises performance, a catalogue of opportunities and threats for efficiency improvement is established. In the first stage of the research following methods are used: analysis of financial records, analysis of the structure and dynamics of the unit cost of production, comparative analysis and case study. In the second part of the research the SWOT analysis is adapted for the purpose of verifying the potential area of efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (2007), Prace Naukowe nr 1183, T. Dudycz (red.),
Wydawnictwo AE, Wrocław.
Famielec J., Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo AE, Kraków.
Jonek-Kowalska I. (2009), Problemy motywacji w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, F. Bylok i M. Harciarek (red.), Seria Monografie nr 160, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Kowalczyk J. (2007), Jak oceniać efektywność działania firmy, ?Biuletyn Rachunkowości i Finansów?, nr 17.
Kozielecki J. (1969), Rozwiązywanie problemów, PWN, Warszawa.
Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J. (2010), Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą, ?Przegląd Górniczy?, nr 9.
Malko J., Wojciechowski H. (2007), Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki zero-emisyjnej, [w:] Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce, M. Ścieżko (red.), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.
Nowak S. (2008), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2006), I. Sobańska (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Rachunkowość finansowa (2006), Z. Messner (red.), Wydawnictwo AE, Katowice.
Sawicki K. (2000), Analiza Kosztów Firmy, PWE, Warszawa.
Sierpińska M., Kustra A. (2005), Koncepcja zrównoważonego rozwoju a budowanie wartości przedsiębiorstwa, ?Górnictwo i Geoinżynieria?, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, AGH, Kraków.
Sierpińska M., Kustra A. (2006), Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego, ?Gospodarka Surowcami Mineralnymi?, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Zeszyt Specjalny nr 2.
Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Szczypta P., Świadomość ekologiczna a ograniczanie kosztów u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, B. Mikołajczyk (red.), Difin, Warszawa.
Turek M. (2007), Nowe technologie szansą na rozwój przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych, [w:] Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce, W. Sitko (red.), Lublin.
Turek M. (2008), Understanding Technology And Technological Change, cz. I, ?World Coal?, nr 10.
Turek M., Skrzyński K., Smoliński A. (2008), Structure And Changes Of Production Costs In 1998-2005 In The Polish Hard Coal Industry, ,,Gluckauf?, nr 10.
Włodarz M. (2007), Systemy motywacyjne w controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, M. Sierpińska i A. Kustra (red.), Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
Wnuk T. (2002), Zarządzanie kosztami-budżetowanie i kontrola, Infor, Warszawa.
Zarządzanie kosztami i efektami (2006), E. Nowak (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław.

Downloads

Published

2011-06-30

How to Cite

Jonek-Kowalska, I., & Turek, M. (2011). Possibilities of Improving the Efficiency of Mining Companies. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 6(2), 91–108. https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.014

Issue

Section

Improving Financial Effectiveness of an Enterprise

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.