Flexibility Of Human Resources In Creating Company's Positive Potential

Authors

  • Izabela Bednarska-Wnuk University of Łódz

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.006

Keywords:

flexibility, human resources, company’s positive potential

Abstract

New concepts are more and more frequently applied in improving human resources management. It is the result of dynamic changes in the environment, as well as the necessity of searching for the ?golden mean? of managing a company. One of such means in Positive Organizational Scholarship, originating from positive psychology. Its focal points are human beings and their mental well-being, as well as evoking positive emotions in a workplace. The aim of the article is presenting Positive Organizational Scholarship and describing human resources in terms of flexibility as the primary criterion for creating a company?s positive potential. The author, basing on theoretical arguments concludes that it is the flexibility that allows employees to adjust to the current conditions of their environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Błaszczyk W. (2004), Kreatywność i przedsiębiorczość jako cechy współczesnego menedżera, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1032, Wrocław
Bono J. E., Ilies R. (2006), Charisma, positive emotion and mood contagio, ?Leadership Quarterly? 2006 Vol.17
Bright D. S. (2009), Appreciative Inquiry and Positive Organizational Scholarship, A Philosophy of Practice for Turbulent Timer, ?Old Practitioner? Vol. 41, No 3
Caza A., Cameron K. S. (2008), Positive Organization Scholarship: What does it achieve? http://www.iese.edu/en/files/6_40619.pdf (stan na dzień 5 stycznia 2011)
Colbert, B. A. (2004), The complex resource-based view: implications for theory and practice in strategic human resource management, ?Academy of Management Review? Vol. 29, No. 3 za. R. Kazlauskaite, I. Buči?niene, The Role of Human Resources and Their Management in the Establishment of Sustainable Competitive Advantage, Engineering economics 2008, No 5 (60)
Czerw A. (2010), Zarządzanie zadowolonymi ludźmi, ?Personel I Zarządzanie? Nr 3
Czerw A, Babiak J. (2010), Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji, ?Zarządzanie zasobami ludzkimi? Nr 6
Juchnowicz M., Wojtczuk-Turek A (2007)., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa
Kaiser S., Muller-Seitz G., Ringlstetter M. (2007), Die Wende der Organisationsforschung zum Guten? ?Zeitschrift Führung und Organisation? No 3
Krupski R. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Osbert-Pociecha G. (2008), Elementy teorii elastyczności organizacji, [w:] R. Krupski (red.) Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Piórkowska-Wojciechowska K. (2008), Elastyczność zasobów ludzkich, [w:] R. Krupski (red.) Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Rydeen J. E. (2004), What is flexibility? ?American School & University? Vol. 76, Issue 9
Stankiewicz M. J. (2010), Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
Szałkowski A (2006), Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Verbeke W., Belschak F., Bagozzi R.P. (2004), The adaptive consequences of pride in personal selling, ?Academy of Marketing Science Journa?, Vol. 32 No 4 za Caza A., Cameron K. S. (2008), Positive Organization Scholarship: What does it achieve? http://www.iese.edu/en/files/6_40619.pdf (stan na dzień 5 stycznia 2011)
Ziębicki B. (2010), Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Zymonik Z. (2007), Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu, ?Problemy Jakości? Nr 10

Downloads

Published

2012-03-31

How to Cite

Bednarska-Wnuk, I. (2012). Flexibility Of Human Resources In Creating Company’s Positive Potential. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 7(1), 71–80. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2012.006

Issue

Section

Improving effectiveness of enterprise

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.