Creativity as a Factor for Socio-Economic Development of Polish Regions

Authors

  • Maria Kola-Bezka Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.004

Keywords:

regional creativity, socio-economic development

Abstract

This article aims to verify the hypothesis that creativity is an important factor for socio-economic development of Polish regions. The first part of the paper clarifies the idea of regional creativity, its factors and method of measurement. Following two parts present meth­odology and results of the research concerning creativity and development which uses multi­variate comparative analysis. The next one examines relationship between these phenomena. The research revealed that there is strong correlation between the level of creativity and socio-economic development of regions in Poland. In addition, there are large disparities in the level of creativity of these regions. It may be one of the reasons for persistence and even deepening of interregional differences in the level and dynamics of socio-economic development of these regions in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boschma R. A., Fritsch M. (2007), Creative Class and Regional Growth in Europe. Empirical Evidence from Eight European Countries, ?The Jena Economic Research Papers?.
Commission of the European Communities (2008), Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Creativity and Innovation (2009).
Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How It?s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
Florida R., Tinagli I. (2004), Europe in the Creative Age, Carnegie Mellon, Software Industry Centre, Demos.
Kosiedowski W. (2008), Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Piotrowska-Trybull M., Reniecki P. (2006), Konkurencyjność polskich regionów wobec wyzwań globalizacji, [in:] Karaszewski W., Kunikowski S. (ed.), Polityka rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Oficyna Wydawnicza LEGA, Włocławek.
Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Villalba E. (2010), Monitoring Creativity at an Aggregate Level: a proposal for Europe, ?European Journal of Education?, vol. 45, No. 2, Part I. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-3435.2010.01431.x
Villalba E. (2008), On Creativity. Towards an Understanding of Creativity and its Measurements, JRC Scientific and Technical Reports, European Communities, Luxembourg.

Downloads

Published

2011-03-31

How to Cite

Kola-Bezka, M. (2011). Creativity as a Factor for Socio-Economic Development of Polish Regions. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 6(1), 71–84. https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.004

Issue

Section

Regional Development of European and Polisish Economy

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.