The potential effects of personal income tax in USA in 2007

Authors

  • Paweł Umiński Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.037

Keywords:

tax system, flat tax, distribution of revenue

Abstract

Article presents the effects of the potential introduction of the flat tax for the United States economy in 2007. The USA is labelled as the most capitalist economy worldwide. This is confirmed through a lot of economic indicators and ideological bases which rule in the USA. Nevertheless, all over the history progressive income taxes have functioned in American economy against the views of extreme capitalist theorists. Even that hasn?t protected America from huge income inequality. Lots of inequality indicators for the USA are the worst among other developed countries. As statistic data reveal, the introduction of the flat taxation in personal taxes would result in the increase of the population income inequality. The aim of this paper is to present direct and static effects of the introduction of the flax tax on personal taxes in the Unites States in 2007. The main emphasis is on income and inequality effects of that change. The analysis is carried out with descriptive and statistical methods.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gale W. G., Flat tax, The Brookings Institution, www.taxpolicycenter.org (stan na 15 września 2009)
Gilowska Z. (2003), Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna, ?Rzeczpospolita? z 25 czerwca
Hall R. E., Rabushka A. (1996), Fairness and Efficiency in the Flat Tax, The American Enterprise Institute Press, Washington D.C.
Hall R. E., Rabushka A. (1998), Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warsaw
Keen M., Kim Y., Varsano R., The ?Flat Tax(es)?: Principles and Evidence, IMF Working Papers, September 2006. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06218.pdf (15.09. 2009)
Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze: efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa
Łaski K. (2009), Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, Instytut Nauk Politycznych PAN, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa
Mitchell D. J. (2008), Podatek liniowy ? globalna rewolucja, Wydawnictwo PROHIBITA, Warsaw
Rosati D. (2003), Wyjdzie gospodarce na zdrowie, ?Rzeczpospolita? z 28?29 czerwca
Sobczyk M. (2002), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Sombart W. (2004), Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Sztyber W. B. (2000), Kontrowersje wokół podatku dochodowego od osób fizycznych, ?Ekonomista? nr 3
U. S. Census Bureau, http://www.census.gov/ (15 September 2009)
United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, http://hdr.undp.org/en/ (15 September 2009)
Wyżnikiewicz B. (2003), Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy?, ?Rzeczpospolita? z 28 stycznia

Downloads

Published

2010-12-31

How to Cite

Umiński, P. (2010). The potential effects of personal income tax in USA in 2007. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 5(2), 221–231. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.037

Issue

Section

Varia

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.