The involvement of employees in knowledge management in the light of the research results

Authors

  • Janina Stankiewicz Stankiewicz University of Zielona Góra
  • Marta Moczulska University of Zielona Góra

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2015.011

Keywords:

employees involvement, knowledge management, process, activity, behaviour

Abstract

The development of information technology, increase demand for mental work, shortening product life cycle and competing of the quality meant that knowledge is widely considered to be one of the most important resources of  the organization. Taking into account activities related to the process of knowledge management (such as the acquisition of knowledge from the environment, identifying its in the organization, knowledge sharing) and their sources (internal and external stakeholders) can be noted that any knowledge management requires the involvement of employees. Based on the analysis of the employees engagement was found that managing knowledge should be supported by the affective commitment and focused on work organization and environment. They exhibit a specific behavior. Recognizing this problem for interesting  the empirical research was carried out. Their goal was to identify the prevalence of involvement of employees in knowledge management and  the desired employee behavior  in the various activities of this processes. The study conducted among enterprises of Lubuskie province. The research used a survey method. It was found  that the surveyed enterprises implement the activities related to knowledge management in a selective manner. In the light of the adopted criteria  only one (out of 102) of the surveyed companies could be considered as knowledge management. It also seems that the attention is not focused on the creation of knowledge but its acquisition and protection. Taking into account the results of research on behavior conducive to knowledge management can be concluded  that the climate for creativity exists at the level of teams but not the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eppler, M.J. (2001). Making Knowledge Visible Through Intranet Knowledge Maps: Concepts, Elements, Cases. Retrieved form: http://wiki.biologyscholars.org/@api/deki/files/800/=Eppler2001-Knowledge_maps.pdf (24.11.14). DOI: 10.1109/HICSS.2001.926495
Evans, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Grudzewski, W., & Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach,.Warszawa: Difin.
Gup, A.K., & Govindarajan, V. (1991). Knowledge Flows and the Structure of Control Within Multinational Corporations. Academy Management Review, Vol. 16 No. 4. DOI: 10.5465/AMR.1991.4279628
Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Jemielniak, D., & Koźmiński, A.K. (Ed.) (2012). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Karwowski, W. (2010). Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Meyer, J.P., & Smith, A.C. (2000). HRM Practice and Organizational Commitment. Test of Mediatian Model. Canadian Journal od Administrative Sciences, No 17 (4).
Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Morawski, M. (2006). Zarządzanie wiedzą: organizacja, system, pracownik. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: POLTEX.
Perechuda, K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Pfeffer J., Suton R.I., (2002). Wiedza a działanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Schermerhorn. Jr. J. R. (2008). Zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, Vol. 21. Iss. 7. DOI: 10.1108/02683940610690169
Smythe, J. (2009). CEO ? dyrektor do spraw zaangażowania. Kraków: Oficyna a Walters Kluwer business.
Stankiewicz, J., & Moczulska, M. (2014). Rozwijanie zaangażowania pracowników w zarządzanie wiedzą. In: J. Stankiewicz, & M. Moczulska (Ed.), Funkcjonowanie współczesnych organizacji: szanse i bariery, kierunki zmian. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zack, M.H. (1999). Managing Codified Knowledge. Sloan Management Review?, Vol. 40. No. 4. Retrieved form: http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kmarch/kmarch.htm (24.11.14)
Zack, M.H. (2002). Developing the knowledge strategy. In Ch.W. Choo, & N. Bontis (Ed.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. New York: Oxford University Press.

Downloads

Published

2015-06-30

How to Cite

Stankiewicz, J. S., & Moczulska, M. (2015). The involvement of employees in knowledge management in the light of the research results. Oeconomia Copernicana, 6(2), 37–51. https://doi.org/10.12775/OeC.2015.011

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.