Investment Priorities and the Innovation of Enterprises in Poland

Authors

  • Anna Wildowicz-Giegel Wroclaw University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2013.005

Keywords:

investment, innovativeness, intellectual capital

Abstract

The feature of contemporary enterprises is an aspiration of achieving the competitive edge thanks to investments in the knowledge and innovation. Apart from investment in tangible capital, more and more enterprises undertake many initiatives directed at the development of the intellectual capital. It gives them the chance both to the maintenance, as well as the improvement in the competitive position in the long-term prospect. Unfortunately, many enterprises in Poland still seem not to appreciate the significance of investment in intangible capital. Irrespective of the structure of investment, it should be stated simultaneously, that the investment activity of these entities relating to UE-27 countries is not only low, but what is worse insufficient from a point of view of developmental needs of the Polish economy. The purpose of the study is to present investment activity of enterprises in Poland, with paying special attention to the value and the structure of investment in tangible and intangible capital, as well as their influence on the innovativeness of this sector. Undertaken issues are unusually important, especially in the context of the low innovativeness of enterprises in Poland, being an important barrier in the process of building a modern economy, for which the knowledge and innovation constitute the driving force.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011), GUS, Warszawa.
Chojna J (2011), Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS, Warszawa.
Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Europe in figures. Eurostat yearbook (2011), European Commission, Luxembourg.
Innovation Union Scoreboard 2011(2012), http://ec.europa.eu/enterprise/p olicies/ innovation/files/ius-2011_en.pdf.
Innovation Union Competitiveness Report 2011 (2011), European Commission, Brussels.
Informacja na temat nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2012 roku (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Innowacyjność (2010), PARP, Warszawa 2010.
Janik W., Paździor A. (2010), Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, PWE, Warszawa.
Jajuga K. (2009), Wprowadzenie do inwestycji finansowych. Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Jona-Lasino C., Lommi M., Manzocchi S. (2011), Intangible Capital and Productivity Growth in European Countries, Innodrive Working Paper No.10., funded under the 7th Framework Programme of the European Community. Viale. Romania.
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004r. (2005), GUS, Warszawa.
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008r. (2009), GUS, Warszawa .
Polska 2012. Raport o stanie gospodarki (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Przedsiębiorczość w Polsce (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Przedsiębiorczość w Polsce (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
Rudkowski A. (2010), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
Science, technology and innovation in Europe (2012), European Commission, Brussels.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badan statystycznych z lata 2008- 2012 (2012), GUS, Warszawa.
Starczewska-Krzysztoszek (2010), Czy przedsiębiorstwa są coraz bardziej innowacyjne?, PKPP Lewiatan, Warszawa.
Strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Analiza procesów adaptacyjnych realizowanych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie Wielkopolski (2011), Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze, Poznań.
Uppenberg K. (2009), The Knowledge Economy in Europe. A review of the 2009 EIB Conference in Economics and Finance, European Investment Bank.

Downloads

Published

2013-03-31

How to Cite

Wildowicz-Giegel, A. (2013). Investment Priorities and the Innovation of Enterprises in Poland. Oeconomia Copernicana, 4(1), 65–77. https://doi.org/10.12775/OeC.2013.005

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.