Impact of the EU funds in the field of transport infrastructure ? national and regional dimension

Authors

  • Jacek Białek University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Adam Oleksiuk University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12775/OeC.2011.003

Keywords:

transport infrastructure, National Development Plan 2004-2006, National Cohesion Strategy 2007-2013, EU funds, projects, regional development

Abstract

The following study aims at presenting the scale and impact of the projects concerning the development of the transport infrastructure in Poland co-financed from the European Union?s funds. The authors present the hypothesis that to date the impact of the said projects (implemented within the framework of both National Development Plan 2004-2006 and the National Strategic Reference Framework 2007-2013) is ? due to both prolonged period of negligence in this area and dynamic economic development ? not significant enough to satisfy the existing needs in the analyzed area. It is emphasized, however, that the said projects have constituted an important part of the investment effort aimed at systematic improvement of the transportation system in Poland. The authors assert not only that in order to meet the existing needs in this field the investment process should continue under the framework of the financial perspective 2014-2020, but also that the continued development of the transport infrastructure should be based on the network-based paradigm and grounded in a solid institutional framework.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Główny Urzad Statystyczny. Bank Danych Regionalnych.
Informacja o wynikach kontroli działan podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w najwiekszych miastach w Polsce, Najwy_sza Izba Kontroli, Warszawa, maj 2010.
Komornicki T. (z zespołem), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójnosci na wzrost konkurencyjnosci regionów, Raport koncowy ? wersja wstepna, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. Warszawa, wrzesien 2010.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Baza Projektów NPR 2004-2006
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowy System Informacyjny SIMIK 2007-13.
Nowicki M. (red), Atrakcyjnosc inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa, Konrad Adenauer Stiftung. 2009.
Polska. Raport Strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
Rocznik Statystyczny Województw 2004, Główny Urzad Statystyczny, Warszawa, grudzien 2004.
Rocznik Statystyczny Województw 2009, Główny Urzad Statystyczny. Warszawa, styczen 2010.
Rozwój Regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa Maj 2009.
Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg Realizacji w 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010a.
Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2010b.
Transport wyniki działalnosci w 2003 r., Główny Urzad Statystyczny. Warszawa 2004.
Transport wyniki działalnosci w 2009 r., Główny Urzad Statystyczny. Warszawa 2010.
Wolanski M. 2011 ?Rozwój infrastruktury transportowej w latach 2007- 2010 w kontekscie dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz kluczowych strategii sektorowych?. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
Wpływ funduszy europejskich na gospodarke polskich regionów i konwergencje z krajami UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,. Warszawa, listopad 2010.

Downloads

Published

2011-03-31

How to Cite

Białek, J., & Oleksiuk, A. (2011). Impact of the EU funds in the field of transport infrastructure ? national and regional dimension. Oeconomia Copernicana, 2(1), 49–62. https://doi.org/10.12775/OeC.2011.003

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.