Institutional determinants of regional diversity of labor market in Poland

Authors

  • Beata Woźniak-Jęchorek Poznań University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.007

Keywords:

institutional economics, labor market, institutional unemployment, labor market’s institutions

Abstract

The article focuses on regional diversity of the Polish Labor Market from institutional perspective. The Polish Labor Market is geographically diverse in terms of unemployment and employment rates, and also in terms of economic development. At the end of 2013 the difference between the lowest and the highest unemployment rate in the Polish regions was 12.1% (Wielkopolska located in the West Poland has unemployment rate of 9.6% and Warmia - Mazury in the East has unemployment of 21.7%). The question arises whether this difference comes from the structural or institutional sources. The paper describe the character of Polish Labor Market, whereas in the second part, it traces the impact of institutional variables such as real wage, Kaitz index and Gender gap on the regional unemployment rate in 2002?2012 in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartosik, K. (2012). Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia. Gospodarka Narodowa, 11-12.
Boni, M. (2007). Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej. Retrieved from: https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/c6637615ee384114a83467d692637f9bBoni.pdf (03.09.2014).
Crisis takes its toll: disentangling five years of labor market developments. (2014). In Benchmarking Working Europe 2014, Brussel: ETUI. Retrieved from: www.etui.org (03.09.2014).
OECD. Employment Protection Legislation, Retrieved from: http://150.254.220.12/han/OECDiLibrry/stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=lfs-data-en&doi=data-00316-en (03.09.2014).
Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica 37. http://dx.doi.org/10.2307/1912791.
Heritage Foundation, Index of Economic Freedom. Retrieved from: http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (03.09.2014).
Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Maidenhead UK: McGraw-Hill.
Hofstede, G. Hofstede G.J. Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. In B. Suchecki (Ed.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w modelach ekonomicznych. Łódź: Absolwent. Retrieved from: http://www.kep.uni.lodz.pl/ewakusidel/index/2000_modele_VAR.pdf.
Lütkepohl, H. (2004). Vector Autoregressive and Vector Error Correction Models. In: H. Lütkepohl, M. Krätzig (Ed.), Applied Time Series Econometrics. New York: Cambridge University Press.
North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Rynek pracy w Polsce w 2013 roku. (2014). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/153766/Rynek%20pracy%20w%20Polsce%20w%202013%20roku?version=1.0&t=1403441249157 (03.09.2014).
Sala-i-Martin, X. (2002). 15 Years of New Growth Economics: What Have We Learnt? Discussion Paper Series, 0102-47. http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.320765.
Sargent, T. (1979). Estimating vector autoregressions using methods not based on explicit economic theories. Quarterly Review, 3(3).
Schwab, K. (Ed.) (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: http://www.weforum.org/reports/glob al-competitiveness-report-2013-2014 (03.09.2014).

Downloads

Published

2015-03-31

How to Cite

Woźniak-Jęchorek, B. (2015). Institutional determinants of regional diversity of labor market in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(1), 129–151. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2015.007

Issue

Section

Demography and labor markets

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.