The Impact of Economic Crises on Changes in Corporate Governance

Authors

  • Stanisław Rudolf University of Łódz

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.025

Keywords:

corporate governance, economic crisis, supervisory board, convergence

Abstract

Over the last 10 - 15 years significant changes took place in principal systems of corporate governance i.e. in the Anglo-Saxon and German systems. These changes were of similar or the same character. This was an effect of economic crises, mainly crises of 1997 ? 1998 and 2007 ? 2009. The crises have influenced the changes either directly through amendments in the so-called hard law of national systems of supervision or indirectly through recommendations on corporate governance issued by international institutions and organizations. The OECD and the European Commission played the most important part in this respect. These organizations had a big impact on the formation and shape of the so-called codes of good practice, whose principles are generally implemented by companies, mainly listed companies. The principles happen to be of the so-called soft law character and after some encouraging experience with their use take on the form of legislation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

An Act to protect, investors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosure Made Pursuant to the Securities Law, and for Other Purposes, (2002) US Congress, H. R. 3763.
Baums Commission Report, (2001) London.
Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee, Report and Recommendations, (1999) NYSE, February.
Campbell K., M. Jerzemowska, K. Najman, (2006) Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Corporate Governance and Financial Crisis, (2009) OECD.
Corporate Governance Code and Principles, Final NYSE Corporate Governance Role, (2003) USA.
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2010, (2010) Warsaw.
Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002, (2002) Warsaw.
Duam J. H., (2010) Spencer Stuard Board Index: How Boards are Changing, ?Business Week on Line?, 17.03.
Ferrarini G., N. Moloney, M-C. Ungureanu, (2010) Executive Remuneration in Crisis: A Critical Assessment of Reforms in Europe, ?Journal of Corporate Law Studies?, no 1.
Friedman T. L., (2001), Lexus i drzewo oliwne, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Furtek M., W. Jurcewicz, (2006) Corporate governance ? ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, ?Przegląd Prawa Handlowego?, nr 6.
Gad J., (2010) Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
German Corporate Governance Code, (2002) Berlin.
German Corporate Governance Code, (2010) The Government Commission on the German Corporate Governance Code, 26 May.
Jerzemowska M., 2010) Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Jeżak J., (2010) Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C. H. Beck, Warsaw.
Mongiardino A., C. Plath, (2010) Risk Governance at Large Banks: Have Any Lesson Been Learned?, ?Journal of Risk Management in Financial Institutions?, Vol. 3, no 2.
Nartowski A., (2007) Nie dajmy szansy regulatorowi ? stosujmy dobre praktyki, ?Przegląd Corporate Governance? nr 3 (11).
Nogalski B., R. Dadaj, (2006) Kodeksy dobrych praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Przybyłowicz M., P. Tamowicz, (2008) Instytucja niezależnego członka rady nadzorczej i jej kształtowanie się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Stiglitz J. E., (2010) Freefall. Jazda bez trzymanki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warsaw.
The Cadbury Code: The Financial Aspects of Corporate Governance, (1992) UK.
The OECD Principles of Corporate Governance, (2004) OECD.
The UK Corporate Governance Code, (2010) Financial Reporting Council, UK, June.
Urbanek P., (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Urbanek P., (2010) Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (2009), (Dz. U. nr 77, poz. 649).
Winter J. (ed.), (2002) Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, November 4.
Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, 2004/913/WE, (Dz.U. U.E. L 388/55).
Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/U.E., (Dz.U. U.E. L.52/51) Załącznik II.
Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, 2009/384/WE (Dz. U. UE L 120/22)
Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemów wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, 2009/385/WE (Dz.U UE L. 120/28).
Zasady nadzoru korporacyjnego, (1999) Ministerstwo Skarbu Państwa.

Downloads

Published

2011-12-31

How to Cite

Rudolf, S. (2011). The Impact of Economic Crises on Changes in Corporate Governance. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 6(4), 7–20. https://doi.org/10.12775/EQUIL2011.025

Issue

Section

The Role of Good Governance and Ethics in Global Economy

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.