Rules of the Polish Armed Forces using to combat terrorist threats

Authors

  • Justyna Bielecka Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.021

Keywords:

armed forces, combat terrorist activities, international security

Abstract

The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize the effects of these attacks need reliable armed forces.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL 2011, nr 2, Wrocław 2011.

Gocuł M., Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych RP, Kwartalnik Bellona 1/2014.

http://bezpiecznelotnisko.pl/index.php/artykuly/59-terroryzm-ponowoczesny-jako-zagrozenie-dla-lotnictwa-cywilnego [ dostęp z 12.12.2017 r.]

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstw-a/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczn-e_w_polsce_i_regionie/ [dostęp z 12.12.2017 r.]

http://www.nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-at/ [ dostęp z dnia: 12.12.2017 r. ].

Kozerawski D., Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, wyd. AON, Warszawa 2016.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013/2015

Laqueur W., A History of Terrorism, Transaction Books, New Brunswick 2001.

Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, wyd. Difin, Warszawa 2010.

Makarski A., Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2, 2010. Centrum Antyterrorystyczne ABW, http://www.abw.gov.pl/portal/pl.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019 z dnia 9 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1218).

Nowacki G., Bielecka J., Służby specjalne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie, „Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 9.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego RP – zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.

Ostaszewski P., Międzynarodowe Stosunki Polityczne, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2010.

Schmid A.P., Jongman A. J., Political terrorism. A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories ad literature, New Brunswick 1988; L. Weinberg, A. Pedahzur, S. Hirsch – Hoefler, The challenges of conceptualizing terrorism, “Terrorism and Political Violence” 2004, vol. 16, nr 4.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014 r.

Szafrański J. (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2016 poz. 904).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.poz .2204).

Downloads

Published

2018-04-30

How to Cite

Bielecka, J., & Nowacki, G. (2018). Rules of the Polish Armed Forces using to combat terrorist threats. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(4), 53–59. https://doi.org/10.24136/atest.2018.021

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>