The A2 motorway as a key element of Eastern Poland?s transport infrastructure

Authors

  • Bartosz Zakrzewski Motor Transport Institute
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw
  • Rafał Kopczewski Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.080

Keywords:

A2 motorway, road infrastructure, eastern Poland transport infrastructure, international Pan-European transport corridor, European transport corridor, regional development

Abstract

The article discusses problems related to the road transport infrastructure of Eastern Poland, including the following provinces: Mazowieckie and Lubelskie, on the example of the A2 motorway running through these provinces. Arguments were presented that the road infrastructure emerging in the Pan-European Transport Corridor II is a key factor in the security and economic development of Eastern Poland and an important element of our country's economic, social and military security

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejewski R., Fechner I., Wolny Obszar Celny jako punkt węzłowy międzynarodowych sieci logistycznych, „Logistyka”, 2006, nr 2, s. 31-33.

Andrzejewski R., Fechner I., Związek Wolnych Obszarów Celnych z centrami logistycznymi, „Logistyka” 2006, nr 5, ss. 79-81.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722.

Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013.

Brdulak J., Zakrzewski B., Nowacki G., Infrastruktura transportu drogowego jako czynnik bezpieczeństwa rozwoju wschodniej Polski, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” Nr 9/2017, s. 39-46

Brdulak J., Zakrzewski B., Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego Polski, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008, s. 35-45.

Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, Vol. 27-28, iss. 3-4, p. 25-43.

Brdulak J., Zakrzewski B.; Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, T. 22, Nr 4/2008, s. 26-37.

GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 29.12.2017).

http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/galerie/1055265,duze-zdjecie,2,a2-pobiegnie-dalej-na-wschod.html (dostęp: 29.12.2017)

http://tygodniksiedlecki.com/t40443-doczekamy.sie.autostrady.htm (dostęp: 29.12.2017)

http://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/autostrada-a2-w-bialej-podlaskiej-podpisz-petycje,n,140729892.html (pobrano dn. 16.10.2017 r.)

https://conadrogach.pl/mapy/przebieg-autostrady-a2-warszawa-minsk-mazowiecki-siedlce-kukuryki-wschodnia-granica.html (pobrano dn. 16.10.2017 r.)

Jadczak S, Gmina Terespol w dziesięcioleciu 1992-2000, Terespol 2004, s. 147

Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B., Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, „Logistyka” nr 4/2015 s. 7813-7822.

Kucharuk T., Wolny Obszar Celny Małaszewicze-Terespol. Zarys historii realizacji projektu, Biała Podlaska, maj 2005, w: http://rectus.edu.pl/WOC.doc

Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z., & Kozyra, J. (2017). Noise in Road Transport as a Problem in European Dimension. In A. Weintrit & T. Neumann (Eds.), Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland (pp. 141–148). Londyn: CRC Press, Taylor&Francis Group.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S., Evolution of costs in the activity of a transport company within the European Union, Ekonomicko-manazerskie spectrum 11 (Issue 2), s. 53-63.

www.SISKOM.com (pobrano dn. 16.10.2017 r.)

Zakrzewski B., Former Military Airfield in Biała Podlaska as a Part of New Logistics Centre in Southern Podlasie, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2016, no 19, p. 116–134

Zakrzewski B., Infrastructural company in the development of the Euroregion Bug w: “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, T. 43, Nr 2/2017, s. 78-87

Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego : 60 lat minęło…1952-2012, ITS, Warszawa 2012.

Zakrzewski B., Logistics Centres of Eastern Poland in The Pan-European Transport Corridor No. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki”, T. 34, 2016, nr 2, s. 215-224.

Zakrzewski B., Nowacki G., Pan-European Transport Corridor No. 2 and the development potential of Mazovia municipalities, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” T. 1725 (12/2016), 1709-1714

Zakrzewski B., Zakrzewska D., Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji , „Logistyka” nr 3/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, s. 6965-6976.

Zakrzewski B.; Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich, „Gospodarka Materialowa & Logistyka”, T. 1257, nr 5/2016, s. 790-808.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Zakrzewski, B., Nowacki, G., & Kopczewski, R. (2018). The A2 motorway as a key element of Eastern Poland?s transport infrastructure. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 287–298. https://doi.org/10.24136/atest.2018.080

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>