Purport of the Via Baltica route for the security and development of north-eastern Poland

Authors

  • Bartosz Zakrzewski Motor Transport Institute
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw
  • Rafał Kopczewski Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.081

Keywords:

Via Baltica, north-eastern Poland, road infrastructure, local development, European transport corridor

Abstract

Paper discussed problems of road transport infrastructure in Eastern Poland, especially voivodship: Mazovia, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie. The arguments were presented that mentioned infrastructure is a safety factor of development of North-Eastern Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722.

Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013.

Brdulak J., Zakrzewski B., Nowacki G., Infrastruktura transportu drogowego jako czynnik bezpieczeństwa rozwoju wschodniej Polski, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” Nr 9/2017, s. 39-46

Brdulak J., Zakrzewski B., Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego Polski, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008, s. 35-45.

Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, Vol. 27-28, iss. 3-4, p. 25-43.

Brdulak J., Zakrzewski B.; Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, T., 22, Nr 4/2008, s. 26-37.

GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 29.12.2017).

http://conadrogach.pl/droga-ekspresowa/s61/ (pobrano dn. 1.10.2017 r.)

http://conadrogach.pl/informacje/budowa-s61-wykonawca-obwodnicy-suwalk-zlozyl-wniosek-o-zrid.html (pobrano dn. 9.11

http://um.suwalki.pl/obwodnica-suwalk-oficjalnie-w-zalaczniku-nr-5/ (pobrano dn. 9.11.2017 r.)

Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B., Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, „Logistyka” nr 4/2015 s. 7813-7822.

Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B., Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012.

Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B., Samochody w PRL-u. Ikony polskiej motoryzacji, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2012.

www.4lomza.pl (pobrano dn. 16.10.2017 r.)

Zakrzewski B., Former Military Airfield in Biała Podlaska as a Part of New Logistics Centre in Southern Podlasie, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2016, no 19, p. 116–134

Zakrzewski B., Infrastructural company in the development of the Euroregion Bug w: “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, T. 43, Nr 2/2017, s. 78-87

Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego : 60 lat minęło…1952-2012, ITS, Warszawa 2012.

Zakrzewski B., Logistics Centres of Eastern Poland in The Pan-European Transport Corridor No. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki”, T. 34, 2016, nr 2, s. 215-224.

Zakrzewski B., Nowacki G., Pan-European Transport Corridor No. 2 and the development potential of Mazovia municipalities, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” T. 1725 (12/2016), 1709-1714

Zakrzewski B., Zakrzewska D., Przedsiębiorstwo produkcyjne i procesy realizowane w sferze produkcji , „Logistyka” nr 3/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, s. 6965-6976.

Zakrzewski B.; Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich, „Gospodarka Materialowa & Logistyka”, T. 1257, nr 5/2016, s. 790-808.

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Zakrzewski, B., Nowacki, G., & Kopczewski, R. (2018). Purport of the Via Baltica route for the security and development of north-eastern Poland. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 299–308. https://doi.org/10.24136/atest.2018.081

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>