The Home Bias in the Process of European Integration

Authors

  • Anna Kozłowska University of Bialystok

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.011

Keywords:

home bias, European integration, Single Market

Abstract

This article aims to identify the relationship between the phenomenon of home bias and the process of European integration. During the past decades, European integration has evolved from a Common Market and the Customs Union, the Internal Market and Economic, and Monetary Union. Despite the improvements in integration of European markets, their potential is not fully exploited. Countries consumption baskets and inwestment portfolios still contain a predominant share of domestically produced products and domestic assets and national-born workers working in national labour markets. This is commonly known as the phenomenon of home bias.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Commission of the European Communities (2002), Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the State of the Internal Market for Services, Brussels.
Commission of the European Communities (2005), Cross-border consolidation in the EU financial sector, ?Commission Staff Working Document?, Brussels.
Delgado J. (2006), Single Market Trails Home Bias, ?Breugel Policy Brief?, Brussels.
Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006.
European Central Bank (2005), Indicators of financial integration in the euro area, Frankfurt.
European Commission - TNS Opinion & Social, Consumer protection in the Internal Market. Specjal Eurobarometr 298.
French K.R., Poterba J.M. (1991), Investor diversification and international equity markets, ?American Economic Review?, Vol. 81, No. 2.
Gajewski I.P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2009), Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze cz. 2, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Grabowski T. (2008), Unia Europejska ? mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
McCallum J. (1995), National Borders Matter: Canada ? U.S. Regional Trade Patterns, ?The American Economic Review?, Vol. 85, No. 3.
Obsfeld, M., Rogoff K. (2000), The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause, ?NBER Macroeconomics Annual 2000?, Cambridge.
Office for Official Publications of the European Communities (2007), Panorama of European Union Trade. Data 1999-2006, Luxembourg.
Office for Official Publications of the European Communities (2008), Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg.
Piech K. (2007), Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, ?Bank i Kredyt?.
Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
The Gallup Organization (2008), Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection. Flash Eurobarometer 186.
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.3.2010.
Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.3.2010.
Wiktor J. W. (2005), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

Kozłowska, A. (2010). The Home Bias in the Process of European Integration. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 4(1), 143–152. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.011

Issue

Section

Integration processes in Europe and in the world

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.